Bible – strom života, nebo strom poznání dobrého a zlého?

Oslavujeme výročí 400 let od posledního vydání jednodílné Bible kralické v Kralicích…

Oslavujeme výročí 400 let od posledního vydání jednodílné Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Výročí je to významné, protože Bible kralická ovlivňovala český národ nejen po několik staletí, ale ovlivňuje jej dodnes. Všeobecně se uznává, že Bible kralická je uměleckým skvostem, významnou literární památkou, kulturním dědictvím národa, velmi kvalitním překladem z původních jazyků a knihou, která pomohla zachovat český jazyk před germanizací v obdobích rekatolizace. Ovšem položme si otázku: Je to vše, co dala Bible kralická českému národu? Je skutečně pouhou památkou, kterou si po staletích připomínáme, nebo je něčím mnohem více?

Příběh o české lípě

Lípa je českým národním stromem, je symbolem svobody a samostatnosti českého národa.…

lipa2Lípa je českým národním stromem, je symbolem svobody a samostatnosti českého národa. Její dřevo je měkké a hodí se k řezbářské práci, její květy jsou medonosné a krásně voní, její vzrůst je vznešený a přitom pokorný. Takový je i český národ, protože jej Bůh takto zformoval. Jaký byl růst českého národa, jak se přenášela míza života během dějin, o tom bude následující příběh.

Jan Hus o sexu

VÝKLAD DESATERA BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ MISTR JAN HUS Nesesmilníš (kapitola 51 – 55)…

Jan HusVÝKLAD DESATERA BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

MISTR JAN HUS

Nesesmilníš (kapitola 51 – 55)

Kapitola 51

A) Toto je šesté přikázání: Nesesmilníš. Tímto přikázáním – ačkoliv každý hřích je nedovolen – je především míněno tělesné smilstvo, které spočívá v nepoctivém ležení ženy s mužem a každé nepoctivé dotýkání pohlavních orgánů.

Kraličtí tiskaři a vliv Bible kralické

1. „V tyto časy nebezpečné, zpívejme mu žalmy vděčné“ Církevní tiskárna Jednoty…

Old_Bibles-11. „V tyto časy nebezpečné, zpívejme mu žalmy vděčné“[1]

Církevní tiskárna Jednoty bratrské byla převezena roku 1578 z Ivančic do Kralic. Zde nalezla bezpečný úkryt na dlouhý čas. Po bitvě na Bílé hoře nedošlo jen na 27 českých pánů a k vykázání všech protestantských kazatelů (1622), ale také na kralickou tiskárnu. Vojenská jednotka roku 1621 vtrhla do Kralic a vyplenila Kralickou tvrz. Vojsko nezničilo úplně celou obec, šlo jim hlavně o likvidaci bratrské školy, knihovny a tiskárny. Tiskaři vojenské přepadení předvídali, a tak se jim zdařilo odstěhovat převážnou část inventáře, přístrojů a knih ještě před vpádem vojska do Náměšti na zámek Karla staršího ze Žerotína. Nad kralickou tiskárnou se do slova a do písmene slehla zem.

Bible v naší zemi

Bible přišla do naší země poměrně brzy. Na žádost moravského knížete Rastislava,…

pamatnik-bible-kralicke_denik-300Bible přišla do naší země poměrně brzy. Na žádost moravského knížete Rastislava, byli cařihradským císařským dvorem k nám v r. 863 posláni už zkušení křesťanští misionáři, Konstantin (později přijal jméno Cyril) a Metoděj. Tito rodní bratři s sebou přinesli vybrané části evangelií, přeložené do staroslověnštiny, které lidé u nás dobře rozuměli. Postupně přeložili celou bibli. Oba patřili k nejvzdělanějším učencům své doby a zvláště Konstantin, který dal celé práci základ a ráz, měl teologické vzdělání, byl učitelem filozofie a ovládal skvěle jazyky. Bibli překládali z hebrejštiny a z řečtiny, která byla jejich mateřským jazykem.

Úvod

České studny jsou duchovní hodnoty, které byly objeveny, vykopány a realizovány českými…

České studny jsou duchovní hodnoty, které byly objeveny, vykopány a realizovány českými osobnostmi v naší minulosti. Ve starověku praotec Abraham kopal studny, které po jeho odchodu ze země nepřátelé zasypali kamením. Když se do země vrátil jeho syn Izák, vyhledal otcovy studny a obnovil je. Nazval studny stejnými jmény jako jeho otec. Přál si pít vodu ze stejných zdrojů, jako jeho otec. Navázal na dílo a hodnoty svého otce. Vážil si svého otce. Chtěl být v historické integritě se svými předky.