Přednášky

Cyklus přednášek „V Husových stopách“

20150906_161144

Přednášky nejen o Janu Husovi, Jeronýmovi Pražském a jejich nadčasovém odkazu s níže uvedenými řečníky. V případě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte telefonicky na číslo: 777050525 nebo na email manager@ceskestudny.cz, kdy společně dohodneme termín a upřesníme podmínky uskutečnění přednášek.


 • České studny – hodnoty, které trvají po staletí.
  V naší zemi jsou studny živé vody. Osobnosti českých dějin jako byli Jan Hus, Jan Blahoslav, J. A. Komenský a mnozí další vyhloubili tyto studnice a přinesli z nich vodu živou národům. Během staletí byly tyto studny zasypány a nyní je čas je znovu obnovit. Jaké studny tu Češi mají a jak je můžeme obnovit?

 • Husovy stopy – půjdeme v nich či je pošlapeme?
  Mistr Jan Hus zanechal po sobě stopy. Jsou to hodnoty jako pravda, víra, důstojnost, svoboda, odvaha, láska atd. Jak Hus žil hodnoty, které zastával a pro které byl ochoten zemřít? Mají tyto hodnoty co říci dnešním lidem?


David Loula, kazatel Křesťanského společenství Žďár nad Sázavou
Vojnův Městec


 • Průvodce českou reformací
  – od Milíče z Kroměříže po obnovenou Jednotu bratrskou. Znáte duchovní kořeny našeho národa?

Vladislav Donat st
Vladimír Donát st., kazatel a bývalý předseda Bratrské jednoty baptistů
Pelhřimov


 • Petr Chelčický
  – proč je v našem národě tak silná touha po svobodě a rovnosti? Kdo svými spisy ovlivnil Tolstého? Petr Chelčický byl prvním pacifistickým spisovatelem renesance, zemanem, který prosazoval sociální rovnost a významným myslitelem Husova období.

Milan Píš
Mgr. Milan Píš, pastor a učitel na Biblickém teologickém semináři
Pelhřimov


 • Jan Blahoslav
   nedoceněný velikán našich dějin: biskup a historik Jednoty bratrské, teolog, jazykovědec, překladatel, pedagog, muzikolog, skladatel, diplomat … kolik se toho dá stihnout za 48 let.

Vladislav Donat ml
Vladislav Donát ml. M. Div, ředitel Biblického teologického semináře a Malého muzea Bible
Pelhřimov


 • Život na útěku
  – Jeroným Pražský, intelektuál v Husově stínu.Pohled do života muže, kterého potkal stejný osud, jako M. J. Husa – o rok později byl stejně jako on odsouzen kostnickým koncilem k smrti a upálen. Kdo byl tento téměř neznámý hrdina, učitel na čtyřech evropských universitách, bystrý pozorovatel a ironický komentátor, skvělý řečník a pohotový diskutér, provokatér a dobrodruh, jeden z mála opravdových přátel M. Jana Husa?
 • Z Čech až na konec světa
  – Čechy a Morava po Husově smrti.Po Husově smrti na kostnické hranici následovaly roky bojů a násilí husitských válek. Ne všichni se však válečné zběsilosti poddali. Původně malá skupina lidí svou vnitřní opravdovostí, věrností a vírou proměnila duchovní klima Čech a Moravy. Čeští bratři jako následovníci M. J. Husa rozšířili myšlenky hodnoty lidského života a lásky k bližnímu na pět kontinentů.
 • Mistr Jan Hus a Martin Luther – 500. výročí reformace
  Když M. Luther před 500 roky přibíjel na vrata kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí, odsuzoval husity jako kacíře. Kdy a jak zjistil, že jej s českým reformátorem spojují stejné myšlenky? To je námětem této přednášky o setkání české a světové reformace.

JaPleva

Ing. Mgr. Jaroslav Pleva, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích
Litoměřice


 • Klenot českých dějin aneb Bible kralická včera a dnes
  – Proč a jak vznikala? Co ovlivnila? Srovnání se současnými překlady.
 • Cesty prvních moravských misionářů
  – Karibik, Grónsko, Křováci, severoameričtí Indiáni, … aneb co mnozí Češi netuší o těžkých začátcích, pozoruhodných výsledcích a o vlivu našich předků po celém světě.

Krchnak
Mgr. Michal Krchňák, překladatel Českého studijního překladu Bible
Liberec


INTERAKTIVNÍ DÍLNY

 • Hus, jak ho neznáte (7.–9. ročník)
 • Tajemství husích stop (3.–5. ročník)

V 1-2 vyučovacích hodinách se žáci zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa. Pomocí moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života. Prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho životem a  hodnotami, které mají přesah až do dnešní doby.

eliska krmelova
Ing. Eliška Krmelová – autorsky se spolupodílela na tvorbě programů o Janu Husovi pro školy.  Je vedoucí lektorkou preventivních programů Etické dílny®, které přináší dětem na ZŠ interaktivním způsobem pozitivní hodnoty. Má mnohaleté zkušenosti v práci s dětmi.
Klobouky u Brna

OBJEDNAT PŘEDNÁŠKU/INTERAKTIVNÍ DÍLNU ZDE

 


Kalendář přednášek: