O nás

Spolek České studny je neziskovou organizací zaměřenou na objevení identity a  kořenů našeho národa, se záměrem umožnit široké veřejnosti nový pohled na české dějiny i naše národní dědictví, zejména vydáváním a  distribucí knih, tvorbou filmů, pořádáním kulturně-vzdělávacích akcí k výročím významných osobností českých dějin a nabídkou programů pro školy, knihovny a  další veřejné instituce.

Spolek České studny vznikl v roce 2012 z hnutí usilující o  obnovu českého národa skrze návrat k  hodnotám české reformace.  Od svého založení jsme pořádali konference zaměřené na zpřítomnění duchovního odkazu osobností české historie jako jsou například Jan Hus, Jan Amos Komenský a  mnozí další. Publikovali jsme několik knih a  vytvořili vzdělávací programy o  české historii, identitě českého národa a  jeho velkých osobnostech.

V září 2013 jsme spolupořádali výroční slavnost 400 let Bible kralické v Kralicích nad Oslavou, které se účastnilo na 3000 lidí. Známé osobnosti jako Alfred Strejček, Štěpán Rak, Jiří Lábus, Láďa Křížek a  další připomenuli význam této knihy pro českou kulturu a duchovní i intelektuální rozvoj národa.

V roce 2014 v  návaznosti na výročí Bible kralické jsme pokračovali opět v Kralicích nad Oslavou a  připomenuli odkaz mecenáše bratrské tiskárny v Kralicích, Karla staršího ze Žerotína. Na akci s názvem Kralický klenot vystoupili umělci Alfred Strejček, Petr Bende, Láďa Křížek, Roman Dragoun a  další.

Rok 2015 byl zaměřený na 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Pro školy jsme připravili interaktivní vzdělávací materiály s cílem přiblížit nadčasové hodnoty Jana Husa dnešním mladým lidem a dětem. Na 600 škol si objednalo podlahové samolepky Husovy stopy s 12 hodnotami, které Hus vyznával a žil. V senátní Valdštejnské zahradě proběhla v den výročí husovská slavnost Živý Hus, na které vystoupil symfonický orchestr Czech Virtuosi s originálními skladbami zkomponovanými pro tuto příležitost.

V roce  2016 jsme připomněli téměř zapomenutého Husova přítele Jeronýma Pražského, který byl upálen 30. 5. 1416 na stejném místě jako Hus a to především tématickými přednáškami v projektu Husovy stopy.

strom