Domů

V roce 2020 jsme si připomněli výročí 350 let od úmrtí významné české osobnosti – Jana Amose Komenského. Při této příležitosti jsme formou krátkých animovaných filmů zpracovali jeho nejznámější literární dílo – Labyrint světa a ráj srdce.   Více...

Projekt Staleté kořeny byl vytvořen k 100. výročí založení Československé republiky. Smyslem projektu je ukázat na naše kořeny, odhalit národní identitu a popularizovat hodnotový odkaz našich nejvýznamnějších osobností. Představujeme čtyři hodnoty jako čtyři ideje, na kterých byla založena naše státnost – pravdu, víru, svobodu a důstojnost – a odhalujeme aktuálnost těchto hodnot v dnešním světě. Tak jako strom bez svých kořenů padá, tak i národ, pokud se zřekne svých idejí, na kterých byl založen. Budoucnost českého národa spočívá v návratu k hodnotám a idejím našich předků. Dokud tyto ideje v národě zůstávají a lidé je žijí, dotud národ trvá.     Více...

Spolek České studny vznikl v roce 2012 z hnutí usilující o obnovu českého národa skrze návrat k hodnotám české reformace.  Od svého založení jsme pořádali konference zaměřené na zpřítomnění duchovního odkazu osobností české historie jako jsou například Jan Hus, Jan Amos Komenský a mnozí další. Publikovali jsme několik knih a vytvořili vzdělávací programy o české historii, identitě českého národa a jeho velkých osobnostech.

Více...

strom