Školy

Staleté kořeny / Husovy stopy /  Husův stánek /                                          .

„Staleté kořeny“

Nový vzdělávací program k 100. výročí založení ČSR

„Národ je udržován těmi stejnými idejemi, na kterých byl založen.“  T. G. Masaryk

Společnosti České studny a Křesťanská akademie mladých pro vás připravily nový vzdělávací program ke 100. výročí založení ČSR. České studny v roce 2015 zrealizovaly projekt Husovy stopy, který měl ve školách velký ohlas – podlahové samolepky Husových hodnot si objednalo přes 600 škol a mnohé využily i interaktivní dílnu „Tajemství husích stop“.

V rámci série programů „Duchovní dědictví“ nabízíme nyní vzdělávací program Staleté kořeny pro základní školy. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní a osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory v našich dějinách. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis.

Pro tento projekt jsme vyškolili lektory, kteří zajišťují preventivní a etické programy, a při této jedinečné příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky se zapojili i do tohoto jednorázového programu v roce 2018. Pokud máte zájem o náš program a chtěli byste ho realizovat ve své škole, oslovte některého z našich lektorů a dohodněte s ním termín a podmínky pro realizaci programu. Zde je seznam těchto lektorů:

http://www.najdilektora.cz/tema/stalete-koreny

Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy. Cílová skupina: žáci 4.-5. a 7.-9. ročníků.

Cena za program je 500-800 Kč podle nastavení zastřešující organizace daného lektora plus cestovní náklady ve výši 5 Kč/km.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny.

Program si můžete prohlédnout na https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=14294 a případně ho i sami zrealizovat.

 

Odborný garant Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.: „Vzdělávací program Staleté kořeny je vynikajícím nástrojem hodnotové výchovy. Žáci se kromě relevantních historických poznatků seznámí s bohatstvím české kultury. Ohledávání kořenů naší země žákům pomůže při formování vlastní identity.“ Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D

Máte-li dotaz na tuto nabídku, kontaktujte nás na telefonním čísle 777 702 991, rádi vám odpovíme.

Program Staleté kořeny je součástí velkého mediálního projektu se stejným názvem Staleté kořeny. Můžete využít naše video rozhovory se zajímavými osobnostmi společenského života, nebo krátké animované filmy o Janu Husovi nebo Janu Amosi Komenském. Věříme, že Vás naše nabídka osloví a přispěje nejen k oživení zájmu žáků o naše dějiny, ale také o naše hodnotové kořeny.

Těšíme se na případnou spolupráci

David Loula, prezident spolku České studny

Další partneři projektu: Křesťanská akademie mladých, z.s. a Hope4kids, z.s.

WWW.STALETEKORENY.CZ

https://www.youtube.com/staletekoreny

Jan Amos Komenský – animace:


Projekt Husovy stopy

HusSS-DOPIS-reditelum_tisk top

V roce 2015, kdy se připomínalo 600. výročí upálení Jana Husa, zahájil spolek České studny vzdělávací projekt Husovy stopy a představil ho základním a středním školám. Do projektu se zapojilo na 600 škol, což odpovídá 10 % všech škol. Podlahové samolepky ve tvaru husích stop nesou názvy dvanácti Husových hodnot jako je víra, pravda, svoboda, odvaha, důstojnost a další. Lidé se mohou s těmito Husovými hodnotami ztotožnit tím, že se na ně postaví, anebo je mohou pošlapat. Součástí projektu byla vzdělávací interaktivní dílna o Janu Husovi s názvem Tajemství husích stop (ke shlédnutí zde http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9803), kterou vyškolení lektoři realizovali ve školách. Také byly vydány publikace s popularizací Husova nadčasového odkazu.

Více o projektu na www.husovystopy.cz

 


 

Vzdělávací panel Husův stánek

Fotografie0327

 

 

 

 

 

 

 

Husův stánek je velký vzdělávací panel o Janu Husovi vytvořený za účelem seznámení veřejnosti s odkazem Jana Husa a jeho učení a života určený pro obchodní centra, školy, knihovny a další veřejné instituce. Husův stánek byl vytvořen společností Prime Net ve spolupráci s Českými studnami. Objednat si ho můžete po domluvě termínu s panem Vratislavem Kolínským na telefonních číslech +420 773 998 667, +420 724 336 156. Cena za jeden týden vystavení stánku je 1000 Kč včetně instalace stánku.