Národní den modliteb

Milí bratři a sestry,

zveme vás srdečně na Národní den modliteb, který se uskuteční v Betlémské kapli v Praze na letniční neděli 19. května. Letnice nám připomínají shromáždění Ježíšových učedníků, kteří deset dní byli spolu v Jeruzalémě v jednotných modlitbách a chválách a čekali na zaslíbení Otcovo. Po oněch deseti dnech na ně sestoupil Duch svatý a oni v Boží moci nesli evangelium až na sám konec země. Byl to velký den, kdy se zrodila církev, společenství vyvolaných ze světa do Božího království.

I dnes církev potřebuje moc Ducha svatého, aby směle přinášela evangelium lidem a proměnu do společnosti. Pojďme tedy následovat první učedníky a shromážděme se v jednotě jako jedna Boží rodina, abychom pozitivně naplnili Ježíšova slova: „…kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti jako kvočna kuřátka pod svá křídla, ale nechtěli jste!“ Mt 23,37. Máme tedy vzácnou příležitost se chtít shromáždit pod křídly Všemohoucího.

Budeme se také společně modlit za naši zemi, aby ji Pán Bůh chránil ode všeho zlého, aby nám pomohl řešit všechny problémy, které naše země má. Vždyť Pán řekl, že když se jeho lid pokoří a bude se modlit a odvrátí se od svých zlých cest, Pán vyslyší volání, odpustí hříchy a uzdraví zemi. 2Pa 7,14. A to je právě to, co naše země potřebuje nejvíce. 

Pojďme se společně postavit před Pána s otevřeným srdcem a skutečnou pokorou, abychom mohli žít v zemi, kde se bude nebe stýkat se zemí, lidé budou žít ve vzájemné úctě a lásce a modlitba Páně se bude stávat skutečností: Otče náš, který jsi v nebesích, přijď tvé království; buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Pořádají křesťané z různých denominací a generací

Organizační tým Národního dne modliteb:

Petr Kácha, David Loula, Jakub Sadílek, David Kafka, Jiří Rauchfuss, Dominika Konečná, Alžběta Barošová, Pavla Markupová, Markéta Mušinská, Aleš Vala, Pavla Petrášková

Národní den modliteb podporují:

Podporuji den modliteb, protože mi leží na srdci náš národ a naše církve.  David Novák, předseda Církve bratrské

Podporuji Den modliteb, biskup Václav Malý

Podporuji národní den modliteb za jednotu křesťanů, protože jednota je Boží dílo a lze ji získat jedině pokornou a vytrvalou modlitbou, podobně jako ostatní velké Boží dary, František Radkovský, emeritní biskup plzeňský

Je vzácné, když se křesťané různých vyznání a tradic spojí dohromady a přimlouvají se za náš národ. Proto Den modliteb podporuji. Martin Moldan, biskup Apoštolské církve

Otec miluje, keď Jeho děti spoločne stoja v modlitbe a uctievaní pred Ním. A preto z celeho srdca podporujem Deň modlitieb! Pavol Strežo, vedoucí společenství nové evangelizace Dolný Kubín 

 Z celého srdce podporuji společné modlitby křesťanů za vzájemnou blízkost, přátelství, jednotu, usmíření a mír ve světě. Děkuji těm, kteří se setkání v Betlémské kapli zúčastní. Hayato Josef Okamura, poslanec PSP

PODPORUJI DEN MODLITEB, protože jen Bůh mocí svého Ducha může způsobit proměnu lidských srdcí, překonat naše obavy a rozdělení. Vojtěch Kodet, kněz

Podporuji den modliteb, protože začkoli budeme prosit Otce v Ježíšově jménu, dostaneme to. Michael Slavík

Doporučuji společné modlitby na svatodušní neděli v krásném prostředí Betlémské kaple. Modlitba je dechem křesťana, proto je třeba využít příležitost ke chvalám i k přímluvným modlitbám za obnovu církve a problémy našeho světa. Pavel Černý, emeritní předseda Církve bratrské a Ekumenické rady církví

Severočeská pastorálka podporuje Den modliteb, protože nám leží na srdci uzdravení českého národa i církve. Petr Šimmer, Jan Cvejn, Pavel Voch, David Kafka, Vjačeslav Jelisejev, Tomáš Krajník , Vladimír Hromádka, Richard Kavan

*Národní den modliteb se uskuteční v Betlémské kapli – Aula Českého vysokého učení technického v Praze – Betlémská kaple. Adresa je Betlémské náměstí 256/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město.

*Setkání začne v 15 hodin a skončí v 18 hodin. V kapli je zakázané konzumovat jídlo a pití.


Již proběhlo:

Národní den modliteb 2023