pozvánka

Národní den modliteb 2023

Milí bratři a sestry v Kristu,
nevíme, jak vnímáte současnou situaci v České republice vy, ale my ve svém duchu naléhavě prožíváme, že je třeba se společně modlit a přimlouvat.
 Žijeme ve velmi turbulentní a nelehké době, která je plná strachu a obav, co se bude dít. My, Boží lid, máme být těmi, kteří přinášejí naději světu a jeho obyvatelům. To také děláme, ale zároveň jsme jako křesťané pod vlivem složitých událostí, které nás obklopují. V mnoha oblastech prožíváme strach a někdy jsme i rozděleni.
 Umíme se sjednotit v modlitbách? Dokážeme se společně před naším Bohem pokořit s vírou, že když k němu budeme volat, tak uzdraví naši zemi? (2. Par 7,14)
 V roce 2010 se v Betlémské kapli konal Světový den modliteb. Je to už třináct let. Když nedávno navštívil pastor KS Praha (region Střed) Petr Kácha s přáteli Betlémskou kapli, vzpomněl si na onen den. Vzpomínka byla tak silná, že ho naplnila Boží přítomnost, bázeň a také radost v Duchu svatém. Ptal se sám sebe: “Proč jsme přestali dělat Den modliteb?” Zároveň prožil naléhavé volání k modlitbám za celý národ.
 Akce proběhla 23. května 2023.
  V Kristu,

Petr Kácha
David Loula
Jakub Sadílek
Petr Šimmer
Jiří Čihulka
Petr Sikora
Pavla Petrášková
Pavla Markupová
Petra Dominika Konečná
Alžběta Barošová
Petr Trantina
Bohuslav Zapadlo

Národní den modliteb podporují:

Podporuji den modliteb, protože mi leží na srdci náš národ a naše církve.  David Novák, předseda Církve bratrské

Podporuji Den modliteb, biskup Václav Malý

Podporuji národní den modliteb za jednotu křesťanů, protože jednota je Boží dílo a lze ji získat jedině pokornou a vytrvalou modlitbou, podobně jako ostatní velké Boží dary, František Radkovský, emeritní biskup plzeňský

Je vzácné, když se křesťané různých vyznání a tradic spojí dohromady a přimlouvají se za náš národ. Proto Den modliteb podporuji. Martin Moldan, biskup Apoštolské církve

Otec miluje, keď Jeho děti spoločne stoja v modlitbe a uctievaní pred Ním. A preto z celeho srdca podporujem Deň modlitieb! Pavol Strežo, vedoucí společenství nové evangelizace Dolný Kubín 

 Z celého srdce podporuji společné modlitby křesťanů za vzájemnou blízkost, přátelství, jednotu, usmíření a mír ve světě. Děkuji těm, kteří se setkání v Betlémské kapli zúčastní. Hayato Josef Okamura, poslanec PSP

PODPORUJI DEN MODLITEB, protože jen Bůh mocí svého Ducha může způsobit proměnu lidských srdcí, překonat naše obavy a rozdělení. Vojtěch Kodet, kněz

Podporuji den modliteb, protože začkoli budeme prosit Otce v Ježíšově jménu, dostaneme to. Michael Slavík

Doporučuji společné modlitby na svatodušní neděli v krásném prostředí Betlémské kaple. Modlitba je dechem křesťana, proto je třeba využít příležitost ke chvalám i k přímluvným modlitbám za obnovu církve a problémy našeho světa. Pavel Černý, emeritní předseda Církve bratrské a Ekumenické rady církví

Severočeská pastorálka podporuje Den modliteb, protože nám leží na srdci uzdravení českého národa i církve. Petr Šimmer, Jan Cvejn, Pavel Voch, David Kafka, Vjačeslav Jelisejev, Tomáš Krajník , Vladimír Hromádka, Richard Kavan

*Národní den modliteb se uskuteční v Betlémské kapli – Aula Českého vysokého učení technického v Praze – Betlémská kaple. Adresa je Betlémské náměstí 256/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město.

*Setkání začne v 15 hodin a skončí v 18 hodin. V kapli je zakázané konzumovat jídlo a pití.

Obnovení smlouvy s Hospodinem ke stažení