Potvrzení pro dárce

    Vystavení potvrzení o daru

    Vážíme si toho, že jste se spolkem České studny, z. s., IČO: 22741020, se sídlem Vojnův Městec 196, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném oddíl L16557 u kr. soudu v Brně, v kontaktu a doufáme, že tak budete činit i nadále. Vzhledem k tomu, že si přejeme zpracovávat Vaše osobní údaje také pro účely, které nám neukládá zákon, které nevyplývají z žádné smlouvy uzavřené s Vámi a které nejsou nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce, dovolujeme si požádat Vás tímto o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Udělení souhlasu je čistě dobrovolné. Spolek bude moci využívat Vaše osobní údaje pro zaslání potvrzení o daru jako podkladu k daňovému přiznání.    Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účetní potřeby spolku České studny.

    Tímto krokem udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které jsou výše uvedeny. Spolek je na základě Vašeho souhlasu oprávněn Vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu či poštou.
    Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem na adrese info@ceskestudny.cz.