Výroční slavnost a výsadba Lípy století

Slavíme výročí sto let založení Československé republiky. To jsou kulaté narozeniny našeho moderního státu. Je to velká příležitost připomenout si historické události vzniku republiky na konci první světové války. Je to však také příležitost přinést našemu národu odkaz našich velkých křesťanských osobností, jakými byli Jan Hus, J. A. Komenský a další a připomenout křesťanské hodnoty, na kterých byl náš stát založen. Chceme ukázat na samotné poselství evangelia, které je jádrem křesťanství, poselství o Boží lásce.

Společnost Nový život 2000 – PrimeNet, spolek České studny a další křesťanské organizace při příležitosti výročí založení ČSR připravili mediální kampaň s názvem Staleté kořeny, která má za cíl ukázat na duchovní kořeny našeho národa a vyvolat diskusi nad naší národní identitou. V rámci této kampaně postupně vznikne sto krátkých videí, které ukazují na čtyři základní „české“ hodnoty: víru, pravdu, svobodu a důstojnost. To jsou kořeny našeho národního stromu. Tato videa můžete shlédnout na webových stránkách www.staletekoreny.cz, nebo na Facebooku či YouTube pod názvem Staleté kořeny.

Vyvrcholením oslav bude vysazování lip století. V neděli dne 28. 10. 2018 církev ve sto městech či vesnicích ve spolupráci s vedením měst uspořádá výroční slavnostní shromáždění. Může to být v rámci nedělní bohoslužby, nebo odpolední speciální shromáždění, na které se pozvou významné osobnosti daného města a připraví s nimi slavnost. Na jejím závěru všichni společně vysadí lípu století. Pro církev je to zcela přirozená možnost přinést svým spoluobčanům poselství o našich národních hodnotách a také křesťanskou zvěst.

Jak na to? Pokud se chcete se svou církví zapojit do tohoto projektu, prosíme kontaktujte nás na emailové adrese info@staletekoreny.cz a obdržíte instrukce, jak to celé zorganizovat. Očekáváme tento postup.

– zaregistrování na webových stránkách ceskestudny.cz – viz formulář níže

– oslovení vedení města a dalších organizací, spolků, církví, rodáků a osobností

– příprava programu výroční slavnosti

– zajištění technických záležitostí – povolení k výsadbě atd.

– uskutečnění slavnosti s výsadbou lip

– mediální výstupy v regionálních i celostátních sdělovacích prostředcích

Organizační zajištění je na místní církvi, my darujeme lípu k vysazení, poskytneme mediální a metodickou podporu a pomůžeme s koordinací.

ZDE SE REGISTRUJTE:

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.