Jan Amos Komenský

Zde naleznete obrázek životního putování jednoho z největších Čechů (vlastně Moravanů), který můžete využít jako pracovní list.
Všechny tyto materiály mohou dobře posloužit i Vašim žákům, kteří v době nouzového stavu využívají internetové vzdělávací materiály.
Připomeňme i jim odkaz Jana Amose Komenského.