Živý Hus 2015

fb
Živý Hus – 6. 7. 2015 od 16 hodin –  Praha – Valdštejnská zahrada

„Milovaní v Kristu Ježíši, stůjte v poznané pravdě, která nade vším vítězí a mocná je až na věky.“ Jan Hus

Při příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa zveme na unikátní kulturní akci s názvem Živý Hus, která připomene klíčové myšlenky tohoto významného muže.

Akci Živý Hus pořádá spolek České studny a uskuteční v den výročí 6. 7. od 16 hodin ve Valdštejnské zahradě v Praze.

Reprezentativní venkovní prostory senátní Valdštejnské zahrady vytváří jedinečné prostředí pro kulturně-duchovní akci, která připomene klíčové myšlenky Jana Husa zábavnou formou scénických dialogů. Pod vedením scénáristky a režisérky Hany Kovaříkové-Mikoláškové vystoupí známý herec Luboš Veselý a moderátor Aleš Juchelka, kteří přinesou veřejnosti odkaz Jana Husa. Jan Hus oživne a přenese se přes šest století až k nám a předá nám stejné poselství, které kázal ve své době svým posluchačům v Betlémské kapli. Součástí slavností bude vystoupení symfonického orchestru Czech Virtuosi, jenž zahraje několik hudebních děl, složených k poctě Jana Husa skladatelem Danielem Kyzlinkem. V průběhu programu zazní originální písně Jana Husa. Program začíná v 16 hodin.

Po hlavním programu bude následovat koncert mezinárodního hudebního tělesa Symphony of Nations. Po celou dobu akce budou v prostorách Valdštejnské zahrady připraveny interaktivní dílny s Husovými stopami pro rodiny s dětmi.

Hlavním pořadatelem akce je spolek České studny.

Záštitu nad akcí převzal senátor Libor Michálek.

Akce vzniká ve spolupráci s Národními slavnostmi Jan Hus – Evropan nové doby.

Projekt podpořila Nadace ČEZ.

Živý Hus (záznam výroční slavnosti Jana Husa v roce 2015 ve Valdštejnské zahradě v Praze)