Husovy stopy ve školách

Spolek České studny v květnu tohoto roku zahájil projekt Husovy stopy do škol. Cílem kampaně je při příležitosti 600. výročí upálení Jana Husa oslovit základní školy s nadčasovým odkazem Jana Husa. Jedná se o nabídku dvanácti velkých podlahových samolepek ve tvaru husích stop s hodnotami Jana Husa jako je víra, pravda, úcta, odvaha, svoboda, odpuštění a další. Za poslední stopou je letící husa s nápisem „600 let žije mezi námi“ a odkaz na webové stránky husovystopy.cz, kde je na příbězích z Husova života ukázáno, že Hus tyto hodnoty nejen vyznával, ale také podle nich žil.

V průběhu tří týdnů si Husovy stopy objednalo 459 škol ze 4200 oslovených škol. Je to tedy více než deset procent ze všech základních škol, kde nyní Hus chodí a zanechává po sobě stopy. Součástí projektu je interaktivní dílna vytvořená v programu PREZI s názvem „Hus, jak ho neznáte“, která byla na CD nosičích rozeslána do škol. Tento projekt zaštítilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a má doporučení PhDr. Jana Hábla a prof. Ivany Noble. Učitelé i lektoři mohou využít tento vzdělávací materiál nejen k předání historických skutečností z Husova života, ale též k rozvinutí diskuze nad jeho životním odkazem. Materiály byly školami přijaty s vděčností a je o ně velký zájem.

Základní filosofií Husových stop je představa, že Jan Hus zde před šesti sty lety chodil a zanechal po sobě stopy. Tyto stopy jsou nadčasové hodnoty. Dnešní lidé si mohou jeho stop nevšímat, nebo se s nimi mohou ztotožnit a žít podle nich, anebo je mohou svým životem vědomě či nevědomě pošlapat. To je svobodné rozhodnutí každého člověka.

Celá kampaň je pro školy zdarma, finančně projekt zajistily České studny, spolek, který usiluje o obnovu českého národa skrze návrat k hodnotám české reformace a jejích předních osobností. Jan Hus mezi ně patří na prvním místě.

České studny dále připravují slavnost Jana Husa ve Valdštejnské zahradě s názvem „Živý Hus“. Uskuteční se přímo v den výročí, 6. 7. 2015, pod záštitou senátora Libora Michálka. Ve scénických dialozích vystoupí Jan Hus a přinese své poselství dnešním lidem v aktualizované podobě. Originální hudbu Daniela Kyzlinka složenou k poctě Jana Husa zahraje symfonický orchestr Czech Virtuosi. Moderuje Aleš Juchelka.

David Loula, prezident Českých studní

HusSS-DOPIS-reditelum_tisk top