Naše projekty roku 2015

V letošním roce připravujeme pro naši zemi projekty při příležitosti výročí upálení Jana Husa. Letos je to 600 let od jeho mučednické smrti a to je dobrá příležitost přinést českému národu evangelium. Jedná se o čtyři projekty a každý z nich může zasáhnout nějakou část naší společnosti Božím slovem. Pokud by někdo z vás měl na srdci přispět finančně, budeme vděčni i za vaši materiální podporu.

Kniha citátů Jana Husa, je to výběr citátů z Husova díla, kázání a dopisů převedené do současné češtiny.

Husovy stopy, je to kampaň pro školy a obchodní domy, která nabízí velké nalepovací plochy s motivem letící husy a dvanácti husích stop s dvanácti hodnotami Jana Husa. Jan Hus zde žil, přinesl svým životem tyto pozitivní hodnoty a ty zde přes 6 staletí zůstávají v naší zemi. Lidé mohou tyto hodnoty ignorovat, mohou je pošlapat a nebo se na ně mohou postavit. Jedná se o tyto hodnoty: VÍRA, PRAVDA, ČISTOTA, SVOBODA, DŮSTOJNOST, ODVAHA, ÚCTA, POKORA, ODPUŠTĚNÍ, RADOST, LÁSKA, VĚČNOST.

Interaktivní dílna „Hus, jak ho neznáte“ a Tajemství husích stop“. Vzdělávací materiál pro učitele škol a lektory, kteří s ním projdou Husův život netradičním způsobem a půjdou nejen k vnějším obecně známým historickým faktům, ale k samotné podstatě Husova odkazu. Didaktiku připravila Eliška Krmelová, lektorka Etických dílen.

„Živý Hus“ – slavnost ve Valdštejnské zahradě, která bude o odkazu Jana Husa. Formou uměleckého ztvárnění živý Hus přijde mezi lidi a začne kázat své poselství a další herci budou k tomu mít připomínky s cílem překlenout propast 600 let tak, aby lidé viděli a cítili, že jeho poselství je dnes stejně aktuální, jako tehdy. Vystoupí tam symfonický orchestr se originálními skladbami složenými pro tuto příležitost. Moderovat to bude Aleš Juchelka, takže to bude legrace, ale přitom zazní velice hluboké slovo.

O projektech najdete více na webové stránce www.husovystopy.cz.

leták čs 2015 emaily zadní

leták čs 2015 emaily