Knihovny

Publikace Českých studní / Přednášky / Vzdělávací panel

LETÁK HUSOVY STOPY
za cenu 10,- Kč

Dvanáct Husových hodnot na oboustranném skládacím letáku, který lze použít nejen k vlastnímu čtení a studiu odkazu a historických dat o Janu Husovi, ale i jako plakát na nástěnku nebo informační desku.
Objednat samostatně za cenu 10 Kč za kus v našem E-shopu.


KOMIKS „HUSOVI NA STOPĚ“ 
za cenu 69,- Kč

Příběh zachycuje dobrodružný a zároveň skutečný děj roku 1412 ve středověké Praze. Autorům nešlo pouze o popis samotných historických událostí, ale o odhalení tajemství dvanácti hodnot Mistra Jana Husa, které jsou v příběhu ukryté. Tyto hodnoty zůstávají živým odkazem dnešní (nejen) mladé generaci a ukazují směr současné společnosti.

Více o komiksu…

OBJEDNAT KOMIKS


KNIHA CITÁTŮ JANA HUSA
za cenu 230,- Kč

Jan Hus je pro většinu Čechů příkladem odvážného člověka, který zachoval svoji vnitřní integritu tváří v tvář smrti v ohni. Byl Hus pouze kritikem společenských a církevních špatností, nebo měl i pozitivní poselství? Kniha citátů Jana Husa přináší výběr nadčasových Husových myšlenek v současném jazyce. I dnes jsou Husovy hodnoty aktuální a mají lidem co říci.

Více o knize…

OBJEDNAT KNIHU CITÁTŮ JANA HUSA


TO NEJLEPŠÍ Z KOMENSKÉHO
za cenu 280,- Kč

Tato kniha byla vydána v rámci vzdělávacího projektu Komenský 2020 (www.komensky2020.cz). Cílem projektu je navázat na myšlenkový odkaz Jana Amose Komenského. Když Komenský před 350 lety zemřel, zanechal po sobě své největší nedokončené dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských. Je to dílo krásné, hluboké, ale rozsáhlé. Držíte v ruce výběr těch nejlepších citátů.
Smyslem projektu je nejen přiblížit osobnost a vrcholné dílo „učitele národů“, ale též aktivizovat žáky, studenty i veřejnost k činu. Tato kniha poslouží k veřejnému čtení Komenského v roce 2020. Porada o nápravě věcí lidských trvá. Metamorfóza stále probíhá. Ale nechceme jen mluvit, inspirováni Komenského myšlenkami chceme tvořit a realizovat „Projekty proměny“ (PROPRO) napříč celou zemí.
Proměna společnosti začíná u jednotlivce.

OBJEDNAT KNIHU ZDE

Kompletní nabídku našich produktů a titulů najdete v E-shopu

VSTOUPIT DO E-SHOPU


PŘEDNÁŠKY A INTERAKTIVNÍ DÍLNY

 • České studny
  – hodnoty, které trvají po staletí. Láska k pravdě, svoboda, vzdělanost, milosrdenství… Jaké studny tu Češi mají a jak je můžeme obnovit?
 • Husovy stopy
  – Jan Hus zanechal po sobě stopy. Jsou to hodnoty jako pravda, víra, důstojnost, svoboda, odvaha, láska atd. Mají tyto hodnoty co říci dnešním lidem?


David Loula, prezident spolku České studny


 • Průvodce českou reformací
  – od Milíče z Kroměříže po obnovenou Jednotu bratrskou. Znáte duchovní kořeny našeho národa?


Vladimír Donát st., kazatel a bývalý předseda Bratrské jednoty baptistů


 • Petr Chelčický
  – první pacifistický spisovatel renesance, zeman, který prosazoval sociální rovnost a významný myslitel Husova období.


Mgr. Milan Píš, pastor a učitel na Biblickém teologickém semináři


 • Jan Blahoslav
  – nedoceněný velikán našich dějin: biskup a historik Jednoty bratrské, teolog, jazykovědec, překladatel, pedagog, muzikolog, skladatel, diplomat … kolik se toho dá stihnout za 48 let.


Vladislav Donát ml. M. Div, ředitel Biblického teologického semináře a Malého muzea Bible


 • Život na útěku
  – Jeroným Pražský, intelektuál v Husově stínu. Pohled do života muže, kterého potkal stejný osud, jako M. J. Husa. – odsouzen k smrti upálením.
 • Z Čech až na konec světa
  – Čechy a Morava po Husově smrti. Čeští bratři jako následovníci M. J. Husa rozšířili myšlenky hodnoty lidského života a lásky k bližnímu na pět kontinentů.
 • Mistr Jan Hus a Martin Luther
  –- Když M. Luther před 500 roky přibíjel na vrata kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí, odsuzoval husity jako kacíře. Kdy a jak zjistil, že jej s českým reformátorem spojují stejné myšlenky?


Ing. Mgr. Jaroslav Pleva, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích


 • Klenot českých dějin aneb Bible kralická včera a dnes
  – Proč a jak vznikala? Co ovlivnila? Srovnání se současnými překlady.
 • Cesty prvních moravských misionářů
  – Karibik, Grónsko, Křováci, severoameričtí Indiáni, … aneb co mnozí Češi netuší o těžkých začátcích, pozoruhodných výsledcích a o vlivu našich předků po celém světě.


Mgr. Michal Krchňák, překladatel Českého studijního překladu Bible


INTERAKTIVNÍ DÍLNY

 • Hus, jak ho neznáte (7.–9. ročník)
 • Tajemství husích stop (3.–5. ročník)Vzdělávací program pro školy, které mohou využít bezpečné prostředí knihovny k tomu, aby se žáci dozvěděli nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života. Jedná se o 1-2 vyučovací hodiny, ve kterých zábavnou formou diskusí, scének, her a moderní prezentace dojde k předání odkazu Jana Husa. Program je v souladu s RVP, dostal záštitu MŠMT a v roce 2015 ho mnoho škol využilo u příležitosti 600. výročí upálení Jana Husa. Máme 25 vyškolených lektorů z celé ČR, kteří jsou připraveni přijet do Vaší knihovny s tímto atraktivním programem pro děti.

Ing. Eliška Krmelová – autorka programů o Janu Husovi pro školy, vedoucí lektorka preventivních programů Etické dílny®.

Více o přednáškách…

OBJEDNAT PŘEDNÁŠKU / INTERAKTIVNÍ DÍLNU

Spolek České studny usiluje o obnovu českého národa skrze návrat k hodnotám české reformace. Připomíná významné osobnosti českých dějin, jako byl Jan Hus, Jan Amos Komenský, Petr Chelčický a další. Cílem je přinést dědictví našich předků současné generaci a vyvolat změnu myšlení lidí skrze návrat ke zdroji skutečného života v Ježíši Kristu.


Vzdělávací panel Husův stánek

husuv stanek

Husův stánek je velký vzdělávací panel o Janu Husovi vytvořený za účelem seznámení veřejnosti s odkazem Jana Husa a jeho učení a života určený pro obchodní centra, školy, knihovny a další veřejné instituce. Husův stánek byl vytvořen společností Prime Net ve spolupráci s Českými studnami. Objednat si ho můžete po domluvě termínu s panem Vratislavem Kolínským na telefonních číslech +420 773 998 667, +420 724 336 156. Cena za jeden týden vystavení stánku je 1000 Kč včetně instalace stánku.