Výročí

2020 J. A. Komenský / 1918 ČSR / 1416 Jeroným Pražský / 1415 Jan Hus / 1613 Bible kralická / 1670 Jan Amos Komenský

2020 - Jan Amos Komenský - Projekt Labyrint světa a ráj srdce - animovaný televizní seriál

Labyrint světa a ráj srdce /2D animovaný televizní seriál/
počet dílů: 26, stopáž: 5 min/díl
producent: České studny z. s. (David Loula) a FILM21 (Adam Parma)
scénář a režie: Adam Parma
dramaturg: David Loula
výtvarník: Daniel Jurčo
animace: Tomáš Honěk, Daniel Mikeš, Jakub Kedzior, David Najbrt, Hana Kotlářová
zvuk: Tomáš Spirka
autorská hudba: Adam Parma, Katie Henry, Jaroslav Féneš
dialogy: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus

web: https://labyrintsvetaarajsrdce.cz/

Představení projektu

V listopadu roku 2020 si budeme připomínat výročí 350 let od úmrtí významné české osobnosti – Jana Amose Komenského. Pro tuto příležitost tvoříme animovanou adaptaci nejznámějšího Komenského literárního díla – Labyrintu světa a ráje srdce.

Jde o alegorický příběh poutníka, který se svými průvodci prochází světem – Labyrintem – a nahlíží do všech hlavních oborů lidské činnosti a povolání. Nakonec je celým světem zklamán, v zoufalství se obrací do svého srdce, ve kterém se setkává s Bohem, a nalézá ráj ve svém nitru. Poté se vrací do světa, aby v něm usiloval o nápravu věcí lidských.

Kniha Labyrint světa a ráj srdce byla publikována ve 123 vydáních a je mezi lidmi v Česku obecně známá. Její autor - Jan Amos Komenský - se v soutěži České televize o Největšího Čecha v roce 2005 umístil na čtvrtém místě. Naším záměrem je využít popularitu Komenského a předat českému národu jeho poselství atraktivní a zábavnou formou animovaného seriálu.

Spolek České studny v koprodukci s produkční společností FILM21 vytvoří sérii 26. pětiminutových animovaných epizod. Tyto společnosti v roce 2018 spolupracovaly na výrobě audiovizuálních děl v rámci úspěšného projektu Staleté kořeny ke 100. výročí vzniku ČSR. Tvorbou seriálu navazujeme na předchozí projekty duchovního dědictví, kterými jsme oslovili širokou veřejnost a školy. V roce 2015 to byl projekt Husovy stopy (zapojilo se 600 škol), v roce 2018 projekt Staleté kořeny k výročí vzniku ČSR (osloveno přes 1 milion uživatelů internetu a zrealizováno 750 vzdělávacích programů na základních školách).

Proces výroby

Adaptace knihy do podoby televizního seriálu byla zahájena vývojem scénářů (scénárista: Adam Parma), vývojem výtvarného pojetí (výtvarník: Daniel Jurčo) a testováním animačních sekvencí (tým 2D animátorů za odborné konzultace zkušené animátorky Hanky Kotlářové), dále tvorbou autorských písní, podkresové hudby a ruchů (Adam Parma a Tomáš Spirka). Zástupci projektu se v dubnu 2019 zúčastnili profesní sekce filmového festivalu ANIFILM v Třeboni v rámci dalšího síťování. Projekt byl přihlášen a vybrán pro další vývoj na animační dílny Character Lab v rámci špičkové profesní dílny ANOMALIA 2019 v Litomyšli.

Pro každý díl seriálu byla zvolena pevná stopáž 5 minut na díl tak, aby byl seriál vhodný pro zařazení do programového schématu televizního vysílání, alternativně pro uplatnění v rámci videoplatforem "on demand" či jiné formy užití na internetu. 

Časový plán výroby

vývoj a testování: 02-08/2019

výroba a postprodukce: 06/2019-10/2020

televizní distribuce: od 10/2020

internetová distribuce VOD: od 11/2021

Producentský záměr

Vzniklé dílo chceme rozšířit mezi co největší okruh diváků u nás a následně i v zahraničí. Toto dílo J. A. Komenského chceme nejen připomenout, ale také aktualizovat způsobem blízkým dnešní generaci. Nad rámec seriálu chceme posílit jeho edukační rozměr. Usilujeme o distribuci v těchto fázích:

1. Odvysílání seriálu v České televizi a Slovenské televizi (od podzimu 2020).

2. Nabídnutí seriálu dalším televizním společnostem v zemích, kde J. A. Komenský působil - Polsko, Maďarsko, Německo, Anglie, Dánsko, Švédsko a Nizozemsko (léto 2021).

3. Sdílení seriálu na sociálních sítích s řízenou kampaní a s organickou i placenou redakční podporou – YouTube, Facebook (podzim 2021).

4. Oslovení všech základních a středních škol s nabídkou vzdělávacího programu Labyrint světa a ráj srdce. Ve spolupráci s organizací Hope4kids připravíme metodiky pro učitele k jednotlivým dílům formou tzv. morální imaginace s aplikačním rozměrem (od konce roku 2020).

5. Využití v rámci filmových večerů. Nabídneme seriál filmovým klubům, knihovnám, spolkům, církvím a dalším občanským iniciativám k promítání v kinech či veřejných prostorách s následnou diskusí, případně přednáškou na téma odkazu J. A. Komenského (od konce roku 2021). Partnerství se vzdělávacím projektem Komenský 2020.

6. Vytvoření zábavné hry v rámci aplikace Geofun pro interaktivní využití v prostoru internetu (ředitel Vít Pechanec).

Financování projektu

Hlavní zdroj financování nyní zajišťují soukromí dárci z České republiky prostřednictvím fundraisingové a crowdfundingové kampaně. Počítáme s podporou nadací, církví, spolků a mnohých jednotlivců, kterým se tato myšlenka oživení odkazu Jana Amose Komenského zalíbí. Usilujeme však o vícezdrojové financování projektu formou prodeje licenčních práv televizním společnostem stejně jako využití aktuálních výzev krajských filmových kanceláří, Fondu kinematografie, programu Creative Europe.

Organizátoři a partneři projektu

Projekt řídí spolek České studny (producent David Loula) v koprodukci s produkční společností FILM21 (ředitel Adam Parma). Odborným garantem projektu je komeniolog doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. a odborným konzultantem komeniolog PhDr. Jiří Beneš.


1918-2018 - Projekt Staleté kořeny k výročí 100 let Československé republiky

Projekt Staleté kořeny byl vytvořen k 100. výročí založení Československé republiky. Smyslem projektu je ukázat na naše kořeny, odhalit národní identitu a popularizovat hodnotový odkaz našich nejvýznamnějších osobností. Představujeme čtyři hodnoty jako čtyři ideje, na kterých byla založena naše státnost – pravdu, víru, svobodu a důstojnost – a odhalujeme aktuálnost těchto hodnot v dnešním světě. Tak jako strom bez svých kořenů padá, tak i národ, pokud se zřekne svých idejí, na kterých byl založen. Budoucnost českého národa spočívá v návratu k hodnotám a idejím našich předků. Dokud tyto ideje v národě zůstávají a lidé je žijí, dotud národ trvá.

Mediální kampaň přes YouTube, webové stránky projektu a další sociální sítě. Videa o čtyřech hodnotách, čtyřech osobnostech a 100 rozhovorů se známými osobnostmi, které se budou postupně zveřejňovat od března do konce roku 2018. Cílem je propojit minulost s přítomností a napojit český národ zpátky na jeho kořeny – identitu.

Vzdělávací program pro školy a knihovny byl připraven tak, aby kulturní a duchovní odkaz naší minulosti byl předán nastávající generaci mladých Čechů. Na obraze lípy, našeho národního stromu, ukazujeme mladým lidem, jak je důležité držet se našich kořenů, protože bez nich ani ten poslední lístek nemůže žít. Kořeny strom vyživují, zavlažují a drží.

Vysazování lip století na den velkého výročí 28. 10. 2018. Zajišťujeme podporu organizacím, které chtějí připomenout založení ČSR slavnostním shromážděním zakončeným společným vysazením lípy století. K vysazování lip je zván všechen český lid.

Propagační materiály, skládací letáky, pamětní mince, vzdělávací panel pro instituce odkazují na stále živé kořeny našeho národa.

www.staletekoreny.cz

https://www.youtube.com/staletekoreny

https://www.facebook.com/staletekoreny/


2016 - 600 let od upálení Jeronýma Pražského

V roce  2016 jsme připomněli téměř zapomenutého Husova přítele Jeronýma Pražského, který byl upálen 30. 5. 1415 na stejném místě jako Hus, především nabídkou tématických přednášek v projektu Husovy stopy.


2015 - 600 let od upálení Jana Husa

Rok 2015 byl zaměřený na 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Pro školy jsme připravili interaktivní vzdělávací materiály s cílem přiblížit nadčasové hodnoty Jana Husa dnešním mladým lidem a dětem. Na 600 škol si objednalo podlahové samolepky Husovy stopy s 12 hodnotami, které Hus vyznával a žil. V senátní Valdštejnské zahradě proběhla v den výročí husovská slavnost Živý Hus, na které vystoupil symfonický orchestr Czech Virtuosi s originálními skladbami zkomponovanými pro tuto příležitost.

Živý Hus (záznam výroční slavnosti Jana Husa v roce 2015 ve Valdštejnské zahradě v Praze)

 


2014 - Oslavy Bible kralické

V roce 2014 v  návaznosti na výročí Bible kralické jsme pokračovali opět v  Kralicích nad Oslavou a  připomenuli odkaz mecenáše bratrské tiskárny v  Kralicích, Karla staršího ze Žerotína. Na akci s názvem Kralický klenot vystoupili umělci Alfred Strejček, Petr Bende, Láďa Křížek, Roman Dragoun a  další.


2013 - 400 let Bible kralické

V září 2013 jsme spolupořádali výroční slavnost 400 let Bible kralické v  Kralicích nad Oslavou, které se účastnilo na 3000 lidí. Známé osobnosti jako Alfred Strejček, Štěpán Rak, Jiří Lábus, Láďa Křížek a  další připomenuli význam této knihy pro českou kulturu a duchovní i intelektuální rozvoj národa.

Záznam slavnosti Kralický klenot připomínající 400. výročí Bible kralické, českého národního klenotu. Významné osobnosti společenského života přiblížily odkaz Bible jako knihy, která má co říci i lidem v dnešní době.

Účinkují: Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová, Dáda Patrasová, Jiří Slováček, Jakub Pustina, Láďa Křížek, Štěpán Rak, Alfred Strejček.

Rok vydání: 2013

Trailer ke shlédnutí zde.