Kralice nad Oslavou

Nepochybně dalším významným místem, spojeným s dějinami české a moravské reformace, je obec Kralice nad Oslavou. Místo, kde začátkem 17. století byla vydána Bible kralická. Byla to doba, kdy vzrůstal tlak na nekatolické křesťany, aby ukončili své aktivity a zapojili se do tehdy preferované katolické církve. V té době se někteří šlechtici v Čechách a na Moravě za Jednotu bratrskou a další křesťany významným způsobem postavili a umožnili tak dokončení díla, které se stalo na příštích několik set let základem pro zachování národní existence, pro obnovu českého jazyka a pro novou obnovu biblické víry, ke které později docházelo. Mezi hlavní postavy patří nepochybně Karel starší z Žerotína, majitel panství v Náměšti nad Oslavou i sousedních Kralic.

Památník Bible Kralické

Kralice nad Oslavou