Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Muzeum se soustředí na dokumenty o životě a díle J. A. Komenského a umělecká díla všech oborů, která mají vztah k činnosti této osobnosti. Rozsah působnosti muzea pokrývá území celé České republiky a muzeum úzce spolupracuje i se zařízeními obdobného charakteru v zahraničí.

Muzeum Jana Amose Komenského