Kunvald

Místo, kam se v roce 1457 uchýlila skupina lidí, kteří chtěli brát Bibli vážně a opravdově ji žít. Nebyli spokojeni se stavem křesťanství a to ani toho husitského, jak ho viděli kolem sebe po čtyřiceti letech, co v Praze kázal Jan Hus a další kazatelé.

Z této malé skupiny se během dalších let a desetiletí vytvořila jedna z nejsilnějších evropských reformačních církví. Kladli důraz nejen na opravdové obrácení k Bohu, ale také na skutečně křesťanský způsob života, který by odpovídal biblickým standartům.

Jednota bratrská se ale stala i nositelkou vzdělání a pokroku v naší zemi i jinde v Evropě a později i v zámoří.

Zde, na místě, kde tento příběh začíná, se dnes schází živá skupina křesťanů, kteří chtějí pokračovat v tom, co Bůh kdysi započal.

Kunvald – Jednota bratrská

Muzeum Jednoty bratrské v Kunvaldu

Společenství křesťanů Kunvald