Nabídka pro školy – projekt Bible do škol

bibledoskol

Kniha, která nejvíce ovlivnila český národ – TISKOVÁ ZPRÁVA – BIBLE DO ŠKOL

Síť křesťanských učitelů, zřízena Českou evangelikální aliancí a Křesťanskou akademií mladých, připravila u příležitosti výročí 400 let od vydání Bible Kralické speciální nabídku Bible do škol. Před 400 lety jsme byli mezi prvními národy na světě, které měly Bibli přeloženou z originálních jazyků do mateřštiny. Po celých 400 let byla zdrojem mravních zásad, moudrosti a pomohla i v záchraně českého jazyka.

Pro připomenutí významu této knihy připravila Síť křesťanských učitelů řadu pomůcek. Pro školy jsou připraveny Programy o Bibli – didaktické materiály pro učitele a nabídka pozvání lektorů s programy o Bibli. Nakladatelství Biblion a Česká biblická společnost připravily mimořádnou cenovou nabídku Biblí v současné češtině, biblické průvodce a další pomůcky. Každý zájemce z řad studentů může zdarma získat Nový Zákon distribuovaný společností Gedeonů.

Podle průzkumu mezi středoškolskou mládeží v roce 2011 uskutečněné Křesťanskou akademií mladých a agenturou Focus mezi 6911 studenty na 149 středních školách ve 30 obcích se ukázalo, že méně než 3 procenta dotazovaných chlapců a děvčat má Bibli jako nedílnou součást svého života a přibližně třetina respondentů projevila zájem Bibli číst nebo se s ní seznámit.

Více na www.situcitelu.cz/bibledoskol
Využijte této příležitosti, ať je Bibli věnováno více zasloužené pozornosti!
Mgr. Jan Kuklínek, správce Sítě křesťanských učitelů, situcitelu@ea.cz, t. 774 498 370