Kralický klenot 2014

V sobotu 27. 9. 2014 se v Kralicích nad Oslavou opět uskuteční oslavy Bible kralické.
Letos uběhne již 401 let od jejího vydání v roce 1613. Tyto oslavy jsou pokračováním kulatého výročí 400 let Bible kralické v loňském roce, kdy se v Kralicích sešlo více než 3 000 lidí. Cílem akce je seznámit veřejnost s odkazem Bible kralické a přinést její poselství dnešním lidem.

Každý rok si připomeneme odkaz jedné z osobností české reformace.
Tento rok si přiblížíme osobnost Karla staršího ze Žerotína.

Stěžejní bude odpolední galaprogram Kralický klenot, v němž vystoupí známé osobnosti.

Alfred Strejček s pořadem věnovaným právě postavě Karla staršího ze Žerotína, která ho, podle jeho vlastních slov uchvátila již při přípravách 400. výročí Bible kralické.
Láďa Křížek svým podmanivým hlasem zazpívá a podělí se o své životní postřehy.
Jaroslava Kretschmerová potěší scénickým čtením z díla J. A. Komenského.
Magdalena Bělohlávková zazpívá Biblické písně od Antonína Dvořáka.
Roman Dragoun se představí svými procítěnými skladbami.
Petr Bende kralické slavnosti vidí nejenom jako oslavu duchovních hodnot, ale hudby a pospolitosti vůbec.

Během sobotního dopoledne proběhne v hlavním sále kralické sokolovny série přednášek. V Základní škole Jana Blahoslava bude k shlédnutí výstava biblí spojená s přednáškou.
Bude tu i tiskař Roman Prokeš s přenosnou tiskárnou, na níž si každý zájemce bude moci vytisknout svoji stránku Bible kralické. Připraven bude rovněž zajímavý program pro děti.

V nedaleké tvrzi bude zajištěn kvalitní výklad. Místní Památník Bible kralické bude celý den volně přístupný všem, jako tomu bylo minulý rok, kdy jím během tří dnů prošlo více než 3 000 lidí.

Večerní koncert bude věnován klasické hudbě.
Barytonista Jakub Pustina vystoupí se zahraničním hostem, kterým je mezzosopranistka Emira Dakhlia z Tunisu.

Bible kralická je i na facebooku. Zájemci se zde mohou nově zapojit do unikátního výtvarného programu Davilee a společně s účinkujícími umělci vytvořit obrazy na daná témata.

Informace o minulém ročníku jsou na www.ceskestudny.cz.

Akci pořádá Občanské sdružení České studny a obec Kralice nad Oslavou.

Jitka Gočaltovská,  České studny