Bieszczady – příběh, který se dotkl režisérova srdce

Jako starozákonní příběh vypadá skutečná událost, která se v 60. letech minulého století odehrála na Těšínsku. V roce 1962 se v prostředí těšínského Spolku rozhodných křesťanů objevilo proroctví, které mluvilo o hrozícím nebezpečí a o nutnosti opustit rodnou zemi a přestěhovat se pod Božím vedením do Polska. V roce 1968 vláda emigraci povolila. Tehdy první skupina křesťanů dobrovolně opustila komunistické Československo a přestěhovala se do opuštěných vesnic v Bieszczadech na vzdáleném polsko-ukrajinském pomezí. V následujících letech odcházeli další, celkem asi 500 osob. Se svými potomky tam žijí dodnes. Jejich příběh zpracoval režisér Martin Benc.

Film můžete shlédnout na tomto odkaze