Szkoła Uwielbienia 2024

Szkoła Uwielbienia 2024 – Nowe Miasto na Morawie

Szkoła jest przeznaczona dla chrześcijan, którzy chcą w teorii i praktyce poznawać proroczy wymiar uwielbiania Boga.

Poprzez nauczania oraz warsztaty praktyczne absolwenci będą poprowadzeni do służby uwielbienia w mocy Ducha Świętego. Szkoła zapewnia przestrzeń na wyrażenie chwały Bogu poprzez sztukę, a także zjednoczenie się z innymi ludźmi, którzy służą w uwielbieniu.

Wizja Szkoły Uwielbienia charakter, obdarowanie, namaszczenie, przekazywanie.

Charakter – kształtowanie służących w uwielbieniu, aby wzrastali na podobieństwo Jezusa Chrystusa

Obdarowanie – rozwijanie się w osobistym obdarowaniu i twórczym wymiarze uwielbienia

Namaszczenie – rozwijanie umiejętności słuchania Bożego głosu i podążania za Duchem Swiętym; poprowadzenie do ponadnaturalnej służby uwielbienia, proroczego ogłaszania oraz tworzenia nowych pieśni

Przekazywanie – rozwijanie umiejętności przekazywania dalej tego, czego się nauczyło, aby budować kościoły lokalne i oddziaływać na świeckie społeczeństwo.

Misja

Szkoła Uwielbienia jest przeznaczona dla wszystkich chrześcijan, którzy są powołani do służby uwielbienia, niezależnie od tego, czy już pełnią tę służbę, czy dopiero się do niej przygotowują. .

Przyszli studenci muszą być świadomi swojego powołania w tej dziedzinie przez Boga, a także pragnąć rozwijać swoje dary i charakter na Jego chwałę. Poza służącymi w uwielbieniu szkoła jest też miejscem dla przywódców kościołów, aby mogli nauczyć się lepiej współpracować z Duchem Świętym podczas prowadzenia nabożeństw, wieczorów uwielbienia, spotkań modlitewnych i innych podobnych zgromadzeń.

Letnia szkoła uwielbienia odbędzie się w domu kultury w Nowym Mieście na Morawie w terminie 13–19 lipca 2024 roku.

Kontakt: skola.uctivani@seznam.cz

Początek 13.07 o 19.00 (uwielbienie), koniec 19.07 v nocy.

Dla kogo przeznaczona jest Szkoła: 

Do Szkoły Uwielbienia mogą zgłosić się:

 • liderzy uwielbienia
 • liderzy kościoła/kaznodzieje/pastorzy/starsi zboru
 • muzycy
 • tancerze
 • śpiewacy
 • ludzie obdarowani proroczo
 • osoby obdarowane innymi talentami artystycznymi – malarze, rysownicy, pisarze i inni twórcy.

Profil absolwenta:

Byliśmy stworzeni jako kreatywne istoty. Uwielbienie jest wielowymiarowym doświadczeniem. To stan głębokiego przeżywania Bożego dotyku, ale także działanie, wyraz relacji z Bogiem, prorocze przekazywanie ludziom Bożego poselstwa na różne sposoby. .

Naszych absolwentów prowadzimy do tego, aby nie tylko potrafili sami doświadczać tych przeżyć, ale także umieli dzielić się nimi z innymi podczas zgromadzeń, pracować i kultywować je; by ludzie w uwielbieniu znaleźli własną tożsamość Bożych dzieci, a swoje przeżycia potrafili przekazywać dalej. Uwielbienie opiera się na osobistej i intymnej relacji z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Naszych studentów uczymy, jak szukać Bożej obecności, jak pracować z doświadczaniem jej oraz jak przenosić ją na odpowiednie aktywności i rozwijać we wspólnocie ludu Bożego. W tym celu konieczna jest duchowa dyscyplina i rozwój (praca ze Słowem Bożym, modlitwa, osobiste uwielbienie), ale również studiowanie możliwości wyrażania Bożego poselstwa ludziom (muzyka, śpiew, taniec, rysunek, malarstwo i inne aktywności artystyczne). Absolwent pozna podstawy pracy nad własnym rozwojem (duchowym i osobistym), aby mógł wszechstronnie wzrastać. Nauczy się także współpracy istotnej podczas różnego typu zgromadzeń i chrześcijańskich spotkań oraz tego, jak nie tylko koncentrować się na własnych przeżyciach, ale również na działaniu Ducha Świętego przez inne członki Ciała Chrystusa. Absolwent będzie gotowy do tego, aby we wrażliwości na działanie Ducha Świętego umiał dojrzale reagować i prowadzić innych do doświadczania. Nauczy się, jak w publicznym miejscu służyć jako Boże narzędzie i rozwijać dane umiejętności (poprzez muzykę, śpiew, taniec, malarstwo, rzemiosło i słowo).

Cele szkoły uwielbienia: 

→ rozwijanie osobistej relacji z Bogiem
→ uwolnienie absolwentów do osobistego wyrażania relacji z Bogiem
→ wprowadzenie do proroczego wymiaru uwielbienia
→ poprowadzenie do przyjęcia odpowiedzialności za indywidualne Boże powołanie
→ wprowadzenie do proroczej rzeczywistości
→ współpraca w zespole oraz całym zgromadzeniu
→ nauka szacunku wobec ludzi obdarowanych i powołanych w innych dziedzinach
→ współpraca z liderami
→ umiejętność pracy z aktualnym namaszczeniem podczas spotkań
→ duchowa walka oraz wstawiennictwo za ludzi i narody

 

Wykładowcy – Bogdan Kogut, Mirek Hoblík, Eva Šůrová, Vít Abraham, Honza Fousek, Niki Mackiewicz, Dita Novotná, Kristina Marešová, Pavla Markupová, Světlana Vránová, David Loula

Tematy nauczań:

Testament, który zostawił Dawid (Bogdan Kogut)
Ustanowieni aby wspominać, chwalić i dziękować (Bogdan Kogut)
Dźwięki Nieba – nowa pieśń (Bogdan Kogut)
Muzyka spotkania z Bogiem (Bogdan Kogut)
Prorokowanie (Bogdan Kogut)
Harfa i czasza (Bogdan Kogut)
Powołani do proroczego uwielbienia, które zmienia historię (Mirek Hoblík)
Wizja odnowienia namiotu Dawida w Czechach – historia i współczesność proroczego uwielbienia (David Loula)
Podstawy tańca proroczego
Prorocze wstawiennictwo za miasta i narody (Světlana Vránová)

Tematy warsztatów:

Muzyczne:
wykładowcy – Mirek Hoblík, Bogdan Kogut, Vít Abraham, Eva Šůrová, Honza Fousek, Niki Mackiewicz

Połączenie z Niebem – postawa czciciela, prorocze słowo, muzyka, melodia, taniec, wstawiennictwo
Przynoszenie proroczej inspiracji – każdy jest inaczej obdarowany, znaczenie komunikacji i dobrego prowadzenia
Muzyka inspiruje taniec, taniec muzykę
Autorytet Królestwa Bożego – dynamika proroczego uwielbienia, prorocza pieśń, wstawiennictwo, proklamowanie
Jak prowadzić zespół
Śpiew
Komponowanie pieśni
Aranżowanie pieśni

Malarski I.:
wykładowczyni – Dita Novotná

Obraz – co ma powiedzieć
Historia (świadectwo) w obrazie lub malarstwie
Boże natchnienie i prowadzenie podczas tworzenia (oczekiwanie na Boże natchnienie i prowadzenie podczas tworzenia) – prowadzenie przez Ducha Bożego
Życie z kolorem
Radość tworzenia
Duchowe dary i obraz
Jedność muzyki, tańca i malarstwa
My jako Boży obraz

Malarski II.  malowane flagi:
wykładowczyni – Kristina Marešová

Celem warsztatu jest stworzenie przez każdego uczestnika własnej flagi, którą będzie mógł ze sobą zabrać do domu. Zapisać może się osoba bez żadnego doświadczenia, jak i wieloletni twórca.

Maksymalna liczba miejsc: 10

Tematy:

Stworzony na obraz (S)twórcy – kreatywność jest w każdym z nas
Używanie symboliki i kolorów
Malarstwo – komunikacja pomiędzy mną a Bogiem
Taniec z flagą jest jak modlitwa bez słów

Za co będzie musiał zapłacić uczestnik:

materiał: duża flaga 350 CZK / mała 80 CZK
kolory: duża flaga 145–300 CZK / mała 40–65 CZK
tkanina i farba na próbną flagę: 40 zł
Za warsztat uczestnik zapłaci minimum 40 CZK, a maksymalnie 650 CZK.

Na początku każdy wykona próbną flagę. Kto będzie gotowy, będzie mógł stworzyć dużą flagę.

Taneczny:
wykładowczynie – Hedvika Pospíšilová
, Pavla Markupová

Bóg prowadzi nas do wolności, aby mógł nami poruszać Duch Święty
Taniec w Biblii, duchowe znaczenie gestów
Serce chwalcy, świątynia Ducha Świętego
Tożsamość ukochanego Bożego syna, ukochanej Bożej córki
Taniec jako owoce naszego spotkania z Bogiem
Znaczenie flag i symbolika kolorów w Biblii
Taniec na poziomie osobistym, w kościele, dla narodu
Proroczy taniec prowadzony przez Ducha Świętego
Grupowy taniec w jedności
Współpraca z zespołem muzycznym
Taniec podczas ewangelizacji – przygotowanie i praktyka
Ruch i taniec we wstawiennictwie i duchowej walce
Wolność i porządek w tańcu

 

Informacje o płatnościach:

Wysokość opłaty szkolnej (od 15. roku życia):

15. – 30. 4.: 3200 Kč (125,5 euro)
1. 5. – 25. 6.: 3550 Kč (139,5 euro)
26. 6. – 10. 7.: 3800 Kč (150 euro)

Dzieci w wieku od 12 do 14 lat włącznie, które chciałyby uczestniczyć w programie szkoły, ponoszą połowę wartości aktualnej opłaty, od 15. roku życia wymagane jest opłacenie pełnej kwoty.

Wysokość opłaty szkolnej zależy od daty dokonania płatności, a nie od daty wypełnienia rejestracji.

Wymagane jest, aby studenci uczestniczyli w całym programie szkoły. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przyjechania na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 4 dni. W przypadku krótszego pobytu student jest zobligowany zapłacić pełną opłatę szkolną.

Płatności:
Płatności, w tym także opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie, należy dokonać z góry. Opłatę szkolną należy uiścić od razu po dokonaniu rejestracji. Jeśli płatność nie zostanie dokonana do 14 dni od momentu rejestracji, zgłoszenie zostanie automatycznie anulowane. W razie potrzeby jest możliwość rozłożenia płatności na dwie części – opłatę szkolną należy wnieść od razu po rejestracji, natomiast opłatę za nocleg oraz wyżywienie należy uiścić najpóźniej do 7 lipca 2024 roku.

Uczestnicy spoza Czech, po uzgodnieniu tego z organizatorami szkoły, mogą dokonać opłaty gotówką w koronach czeskich lub euro podczas rejestracji po przyjeździe do szkoły.

Numer konta: 2401323184/2010
IBAN: CZ6920100000002401323184
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

symbol zmienny: 202024
!!! Konieczne jest zawarcie danych uczestnika: imię i nazwisko

Prosimy o dokonanie płatności w jak najwcześniejszym terminie.
Nie zapomnij podać zmiennego symbolu płatności oraz imienia i nazwiska! Zgłoszenie będzie ważne po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

W przypadku anulowania zgłoszenia 7 lipca 1000 CZK (41 EUR) z opłaconego czesnego nie podlega zwrotowi.

Jeśli rejestracja zostanie anulowana do 7 lipca, opłata za zakwaterowanie będzie w całości zwrócona. Po upływie tego terminu anulowanie zgłoszenia nie jest już możliwe i opłata nie podlega zwrotowi.

Opłata za wyżywienie może zostać zwrócona tylko w przypadku anulowania zgłoszenia przed 7 lipca. W przypadku późniejszego anulowania rejestracji należy uiścić pełną opłatę za zamówione posiłki.

Sponsorowane czesne: Jeśli chciałbyś wesprzeć Szkołę lub wspomóc naukę kogoś o ograniczonych możliwościach finansowych, możesz zostać sponsorem poprzez dokonanie dowolnej wpłaty przekraczającej 3800 CZK (150 euro).

Uczestnictwo członków rodziny:   

Do szkoły możesz przyjechać z innymi członkami rodziny. Jeśli ci nie będą uczestniczyli w zajęciach w ramach programu szkoły, zapłacą jedynie za zakwaterowanie oraz wyżywienie. Nie będą mogli oni jednak wówczas skorzystać z zajęć Szkoły Uwielbienia. Dostęp do dowolnej części programu będą mieli wyłącznie uczestnicy, którzy opłacili pełne kwoty.

Zakwaterowanie i wyżywienie:
Główne miejsce zakwaterowania znajdować się będzie w Domu Młodzieży Bělisko. Internat ten oddalony jest o około 1,5 km od domu kultury, w którym będą odbywały się zajęcia. W internacie znajdują się dwupokojowe segmenty ze wspólną łazienką. W każdym z pokojów umiejscowione jest jedno łóżko piętrowe i jedno pojedyncze. Pokoje mieszczą się na 3. i 4. piętrze. W związku z brakiem windy prosimy młodszych i sprawniejszych uczestników o zajmowanie pokojów na czwartym piętrze, pozostawiając trzecie piętro osobom, które będą za to wdzięczne. Koszt noclegu w domu młodzieżowym to: dla dzieci do 5. roku życia zakwaterowanie bezpłatne, dla osób w przedziale wiekowym od 6 do 18 lat i od 66 wzwyż: 500 CZK/noc, od 18 do 65 lat: 530 CZK/noc (różnica wynika z faktu, że osoby w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat płacą opłatę klimatyczną w wysokości 30 CZK/dzień). Szczegółowe informacje na temat wyposażenia internatu można znaleźć tutaj: https://www.sos-nmor.cz/nabidka-ubytovani (w języku czeskim).

Nocleg w budynku kościoła (tylko dla mężczyzn):

Budynek znajduje się niemal naprzeciwko domu kultury. Nocleg zapewniony jest w jednym pokoju z ośmioma łóżkami bez pościeli (należy zabrać własny śpiwór). Na miejscu jest wspólna łazienka z prysznicem oraz w pełni wyposażona kuchnia. Koszt to: dla osób od 18. roku życia 200 CZK/noc, dla młodszych oraz uczniów/studentów 100 CZK/noc.

Nocleg w domu kultury:

Dla mniej wymagających istnieje możliwość noclegu na karimatach w domu kultury. Udostępniona będzie jedna sala dla kobiet oraz jedna dla mężczyzn; toalety, wspólna łazienka z dwoma prysznicami, możliwość przygotowania kawy/herbaty. W dzień w tych salach będą prowadzone warsztaty, dlatego każdego rana nocujący będą musieli spakować swoje rzeczy i odłożyć je na bok sali. Koszt to 120 CZK/noc.

Wyżywienie:

Szkoła nie zapewnia śniadań. We wszystkich miejscach noclegowych jest możliwość przygotowania ciepłych napojów itp.
Obiady będą w stołówce szkoły podstawowej niedaleko domu kultury.
Kolacje na zimno będą wydawane w domu kultury.

Uwaga! Ze względów technicznych nie zapewniamy kolacji w sobotę oraz żadnych posiłków w niedzielę 14 lipca (jadalnia wówczas nie pracuje).

Cena obiadu: 145 CZK, porcja dziecięca (do 12. roku życia) 120 CZK

Cena kolacji: 145 CZK, porcja dziecięca (do 12. roku życia) 120 CZK

Istnieje opcja zamówienia tylko obiadów lub tylko kolacji. Nie ma możliwości zamówienia specjalnych diet.

Zamówienia można składać oraz wprowadzać w nich zmiany do 7 lipca. Po upływie tej daty nie ma możliwości złożenia zamówienia, anulowania go bądź wprowadzenia zmian.

Anulowanie opłat za szkołę, noclegi i wyżywienie – prosimy o czytanie ze zrozumieniem!

Opłata za szkołę: W przypadku anulowania zgłoszenia przed 13 lipca 1000 CZK z uiszczonej wpłaty za szkołę nie podlega zwrotowi.

Noclegi i wyżywienie: Przy anulowaniu rejestracji do 7 lipca 2024 roku opłata za nocleg i wyżywienie zostanie w pełni zwrócona. Przy anulowaniu rejestracji po 7 lipca 2024 roku nie jest zwracana opłata za nocleg i wyżywienie.
W przypadku anulowania rezerwacji od 13 lipca 2024 roku ze względów technicznych nie ma już możliwości zwrotu jakichkolwiek opłat.
W przypadku nieplanowanego opóźnionego przyjazdu lub całkowitej nieobecności, nie jest możliwe zwrócenie kwoty za niewykorzystane doby noclegowe oraz nieodebrane posiłki. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Dojazd do Nowego Miasta na Morawie

Dom Kultury: Tyršova 1001, 592 31 Nowe Miasto na Morawie (49.5639081N, 16.0738914E). Bezpłatny parking bezpośrednio przy domu kultury.
Internat: Bělisko 295, 592 31 Nowe Miasto na Morawie (49.5707017N, 16.0713958E). Bezpłatny parking na terenie internatu.
Do Nowego Miasta można się również dostać pociągiem ze Zdziaru nad Sazawą lub z Tišnova, internat znajduje się niecały kilometr od dworca kolejowego, dom kultury około 1,5 km. Z dworca do domu kultury jeździ autobus komunikacji miejskiej (linia nr 2 „modrá”). Połączenie jest jednak bardzo rzadkie.

Wykładowcy Szkoły Uwielbienia:

   Bogdan Kogut: 

Lider uwielbienia, nauczyciel, muzyk, autor i prowadzący warsztaty dla zespołów uwielbienia oraz mentor grup muzycznych. Wieloletni współorganizator i prowadzący weekendy uwielbienia w zborze KBwCh w Kaliszu oraz coroczne uwielbienia międzynarodowe podczas Święta Namiotów. Niesie i rozwija wizję wylania Ducha Świętego na Europę, jest organizatorem weekendów „Songs of Nations” w Herrnhut, wspiera wizję namiotów uwielbienia „Praga w ogniu”. Założyciel zboru w Łęknicy.

   David Loula:

Zajmuje się dziedzictwem reformacji czeskiej oraz osobami, które wywarły na nią znaczący wpływ. O tym dziedzictwie napisał dwie książki – „Czeskie studnie” i „Studnia miłości do prawdy”. Wierzy, że odrodzenie czeskiego społeczeństwa nastąpi poprzez powrót do dziedzictwa ojców, nawiązanie do historycznych korzeni narodu i nawrócenie się do Chrystusa. David Loula jest prezesem stowarzyszenia České studny, założycielem Narodowej Straży Modlitewnej i Namiotów Dawida. W życiu prywatnym jest żonaty i ma siedmioro dzieci.

   Mirek Hoblík:

Już od dzieciństwa zajmuję się muzyką i od młodości postrzegam jako główne znaczenie muzyki uwielbianie naszego Stwórcy. Byłem członkiem kilku zespołów muzycznych, z którymi służyłem regularnie na nabożeństwach i konferencjach. Wraz z żoną Hanką prowadziliśmy dziecięcy zespół muzyczny, z którym regularnie występowaliśmy na konferencjach dla dzieci organizowanych przez KMS, a także w innych miejscach. W ostatnim czasie skupiam się bardziej na proroczym wymiarze uwielbienia oraz na ewangelizacji połączonej z uwielbieniem i obecnością Boga.

Ukończyłem Wydział Teologiczny i przez długi czas byłem starszym zboru, a przez kilka lat także pastorem.

   Světlana Vránová: 

W Pana Jezusa uwierzyła w 1991 roku. W kościele podejmowała się i podejmuje różnych służb od praktycznych (sprzątanie) po duszpasterskie (prowadzenie grup), a także kaznodziejskie. Jest członkinią ruchu Orły, w ramach którego prowadzi Kursy używania darów Ducha Świętego. Od 2000 roku staje w modlitwach za Białoruś, Ukrainę, Polskę oraz Czechy, a od czasu do czasu organizuje w tych narodach spotkania modlitewne połączone z aktami proroczymi. Koordynuje modlitwy za Białoruś w Czechach. Napisała książkę „Bóg wyrył w moim sercu Białoruś” (2018). Jest przewodniczącą stowarzyszenia „Pomagamy Białorusi i Ukrainie”.

Jest mężatką, z mężem Władimirem mają dorosłego syna. Pracuje jako tłumaczka języków słowiańskich. Należy do kościoła Słowo Życia w Pardubicach.

 

Dita Novotná:

Dita zajmuje się pracą z dziećmi i dla dzieci. Jest malarką i ilustratorką. Jej rysunki są wykorzystywane między innymi jako materiały edukacyjne, na przykład do projektu „Ślady Husa”, który przybliża dzieciom dziedzictwo Jana Husa. Swoją kreatywność i zdolności twórcze wykorzystuje do tworzenia spotkań doświadczalnych, które uczą dzieci wartościowego spędzania czasu i prowadzą je do Boga.

 Vítek Abraham:

Po drodze z niebiańskim Tatą idę od 1989 roku.
Jestem zachwycony Jego twórczością i kreatywnością, z jaką stworzył nas i wszystko wokół. Jest dla mnie wielką inspiracją w muzyce, podczas komponowania piosenek i przy muzycznych eksperymentach poświęconych właśnie Jemu i Wam.
Przez dwa lata studiowałam w Centrum Biblijnym Słowo Życia w Brnie. Mam wspaniałą żonę Jitkę, a z nią dwoje synów – Mateusza i Jakuba. Jestem rzemieślnikiem pracującym z drewnem.

Jestem członkiem kościoła Słowo Życia Pardubice.

Pavla Markupová:

Swoje życie oddałam Panu Jezusowi wiosną 1991 roku. Od tego czasu chodzę z Nim i szukam Jego twarzy. W zborze KS Kladno służę uwielbieniem, słowem i tańcem. Jestem członkinią ruchu Orły oraz liderów zespołu służącego na Kursach używania daró1)w Ducha Świętego. Kocham uwielbienie, taniec oraz współpracę z Duchem Świętym. Tańczę w zespole z ludźmi, z którymi wykonujemy prorocze akty i obrazy, przekazując je w różnych miejscach i miastach. Mam w sercu jedność, czystość i zjednoczenie dzieci Boga we wspólnym dziele.

Hedvika Pospíšilová:

Taniec jest moją modlitwą. Moją wizją jest zobaczyć roztańczony kościół i przynieść taniec do wszystkich wspólnot chrześcijańskich. Z radością przekazuję dalej wszystko, czego się nauczyłam podczas Szkoły Uwielbienia w Czechach, w Międzynarodowej Szkole Uwielbienia, w zespole „Radość w ulicach“ oraz w ruchu proroczym „Orły“.

Prowadzę i nauczam taniec w Domu Modlitwy w Jiřicach, na chrześciańskich konferencjach, warsztatach, w kościołach. Uwielbienie to bardzo potężna broń duchowa. Często widzę, jak poprzez taniec zostają uzdrawione serca, umysły i ciała. Uświadamiam sobie, jak ważne jest zrozumienie znaczenia tańca, kolorów, symboli i uwalnianie tego wszystkiego z autorytetem do świata duchowego. Skupienie i skoncentrowanie się na intymności z naszym niebiańskim Ojcem, połączenie tańca z wewnętrznym uzdrowieniem oraz poznanie proroczego znaczenia tańca.

Z mążem Radkiem mamy trójkę dzieci i jesteśmy członkami kościoła „Słowo Życia“ w Pardubicach.

 Kristina Marešová:

Mniej Za Jezusem idę od piątego roku życia, kiedy wyznałam Go jako mojego Pana i Zbawiciela, a już od pięciu lat tę drogę przemierzam wspólnie z moim wspaniałym mężem Mirkiem.

Jestem administratorką i twórczynią sklepu internetowego www.prapory-ke-chvale.cz, w którym oferujemy i sprzedajemy produkowane przez nas z Martą Vostrą i innymi członkami zespołu sztandary i flagi na chwałę Króla. Skupiamy się przede wszystkim na produkcji proroczych flag z namalowanymi motywami.

Uwielbianie na różne kreatywne sposoby uznaję za nieodłączną część mej relacji z Bogiem. On mi daje obraz, ja go przedstawiam w praktyce i tym oddaję Jemu chwałę.

 

Honza Fousek:

Muzyka towarzyszy mi od dzieciństwa, kiedy jako uczeń ówczesnej „lidušky” („ludówka“; czeska szkoła podstawowa kształcąca w zakresie artystycznym) zaczynałem od fletu prostego; później grałem na klarnecie i saksofonie. Z czasem przestawiłem się na gitarę i śpiew. W 1997 roku wyjechałem z grupą chrześcijan z Wysoczyny do Dolomitów. Tam Bóg dotknął mojego serca i dał mi się poznać. Zacząłem chodzić do kościoła i zdecydowałem, że kończę z muzyką, aby iść drogą pokornego chrześcijanina. Ku mojemu zaskoczeniu odkryłem, że ta wspaniała chrześcijańska grupa gra, śpiewa i chwali swojego Boga. Znalazłem to, czego szukałem od dawna. I aby grać na gitarze dla Jego chwały, a nie dla smutku, przez kilka lat uczęszczałem do szkoły gitarowej Oty Pinknera. To była ważna podstawa do mojej dalszej gry na instrumencie.

Obecnie wraz z żoną Miladą należymy do wspólnoty  Hnízdo v Jiřicach. Naszą wizją jest budowanie domu modlitwy, w którym nieustannie uwielbiany jest nasz Bóg. Pragniemy stworzyć środowisko, w którym chrześcijanie spotykają się, by wspólnie modlić się i uwielbiać. Jednocześnie jestem członkiem dwóch innych zespołów uwielbienia, Beracha i Abraham’s Worship.

Niki Mackiewicz:

Wychowałam się w chrześcijańskim domu. Od dzieciństwa śpiewałam z mamą pieśni o Jezusie, a tata przed snem opowiadał mi biblijne historie, ale dopiero w 2016 roku podczas uwielbienia na jednym z festiwali zdecydowałam się oddać życie Bogu i już wtedy wiedziałam, że to właśnie w uwielbieniu zostanę, że to będzie przestrzeń mojej służby. I rzeczywiście tak się stało i do dziś dzieje.

W uwielbieniu najważniejsze jest dla mnie to, by nie prowadzić piosenek, a ludzi do Bożego tronu. Od dzieciństwa kochałam Czechy, aż w 2022 roku Bóg powołał mnie do służby tu i spełnił swój plan, a moje marzenie...

REJESTRACJA:

Jeśli wypełnienie wniosku w języku czeskim stanowi dla Ciebie problem, skontaktuj się z nami pod adresem skola.uctivani@seznam.cz .


  Školné - vyberte možnost (povinné)

  Ubytování (volitelné)

  sobota 13.7.

  neděle 14.7.

  pondělí 15.7.

  úterý 16.7.

  středa 17.7.

  čtvrtek 18.7.

  pátek 19.7.

  Strava (volitelné)

  pondělí 15.7.

  úterý 16.7.

  středa 17.7.

  čtvrtek 18.7.

  pátek 19.7.

  Zohlednění dietních omezení není možné.

  Celkem k platbě