Konference Studna uctívání

20.-21. 5. 2016: Studna uctívání
konferenci o prorocké chvále a modlitbě s praktickými semináři
Kde: Brno, sál Slova života, Nové sady 601/37
Pořádájí: České studny, z. s.
Kontakt: manager@ceskestudny.cz, tel.: + 420 777 050 525
Stránky věnované akci: www.ceskestudny.cz/studnauctivani

 „Závoj chvály místo ducha beznaděje.” Izajáš 61:3

Pojďme společně objevovat prorocký rozměr uctívání a přímluvné modlitby.
Konference není určena jen pro hudebníky, ale pro každého kdo chce uctívat Boha.

Program:

Pátek    18:00-22.00

Chvály Piotr Płecha, Mirek Hoblík, Lubomír Honek

Studna uctívání v české historii – David Loula (CZ)
Proč se o Jednotě bratrské říkalo, že je to zpívající církev? Jak probíhalo prorocké uctívání v obnovené Jednotě bratrské v Herrnhutu?
Kdy a kde byla otevřená studna uctívání v Českém království?

Sobota 9:00-22:00

Co je to Davidův stánek – Piotr Płecha (PL)
Co to je Davidův stánek? Co se děje v duchovním světě, když uctíváme Boha? Jaký dopad má  uctívání na náš život a na životy blízkých či na město a národ, ve kterém žijeme? Prorok Ámos na konci své prorocké knihy přináší slovo od Boha o obnově Davidova stánku: „V onen den postavím padající Davidův stánek a jeho trhliny zazdím, opravím, co je na něm pobořeno, a zbuduji jej jako za dnů dávných.” Ámos 9:11

Harfa a číše – Bogdan Kogut (PL)
Propojení prorockých přímluv s chválou a uctíváním. A když tu knihu uchopil čtyři bytosti a čtyřiadvacet starců padlo na kolena před Beránkem; „každý měl harfu a zlatou misku naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby svatých. A zpívali novou píseň.” Zjevení 5:8,9

Prorocké uctívání a jeho vyjadřovací prostředky – Piotr Płecha (PL)
Co je to prorocké uctívání? Jaký význam má při chvále zvedání rukou, tleskání, pokleknutí či tanec? Jaký je biblický základ pro uctívání v duchu, uctívání postojem či pohybem těla a kde se tyto formy uctívání Boha zmiňují v Bibli?

Semináře:

Harfa a číše v praxi – Bogdan Kogut (PL)
Jak lze uctívat pod vedením Ducha svatého.

Uctívání pohybem
Dorota Herok (PL)
Absolventka křesťanské školy pantomimy, dramatu a tance vás uvede do nového rozměru uctívání. „Proto miluj Hospodina, svého Boha,
celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.” Mk 12:30


Komunikace zvukaře s hudebníky – Lubomír Honek (CZ)
Lze najít takové komunikační prostředky mezi hudebníky a zvukaři, aby se „dílo” podařilo? Sdílení vlastních zkušeností
a praktických dovedností je jednou z cest jak společného cíle dosáhnout. Hlavní řečník: Piotr Plecha (PL)
Dále vystoupí: Bogdan Kogut (PL), David Loula (CZ), Dorota Herok (PL), Lubomír Honek (CZ)

mapa místo konference

Místo konání konference

 

IMG_4957

Piotr Płecha – se narodil v roce 1964, je vedoucí chval, hudebník, zpěvák, učitel. Od svého setkání s Ježíšem v roce 1986 se angažuje ve službě Bohu. Dříve basový kytarista ve skupinách Budka Suflera, New Life m, Trzecia Godzina Dnia (TGD) a jiné. V posledních letech spolupracoval s mnohými světově významnými vedoucími chval jako je Don Potter (USA), Suzy Wills (USA), Evan Schoombie (JAR), Peter Helms (Holandsko). Od roku 2002, společně s manželkou Agnieszkou, vede službu chval MISIE 22:22.

 

18719fe

Bogdan Kogut – vedoucí chval, vykladač Slova, učitel, hudebník, autor i vedoucí workshopů pro chválící týmy a mentor hudebních skupin. Dlouholetý spoluorganizátor a moderátor víkendů uctívání ve sboru KBwCh v Kališi (Polsko) a každoročních chval evropských národů v průběhu Svátku Stánků. Zakladatel sboru v Leknici. „Toužím po zjevení Boží slávy, která proměňuje města a regiony. Jsem fascinován biblickým vzorem týmů, které slouží v různorodosti v mnohých služebnostech.“ „Uctívání je mi stále velmi blízké. I po letech v sobě pozoruji hlad a potřebu vzdávat Bohu chválu. Znovuobjevování toho, jak uctívat Boha, se v mém životě projevuje velkou dynamikou změn, což mně neustále udivuje. Nenacházím zde prostor pro nudu, rutinu a stagnaci. Povolání a služba v uctívání mně nikdy nezklamaly. Zakoušení života a svěžesti v uctívání jsou něčím, co mě neustále provází, bez ohledu na úroveň těžkostí, se kterými se v životě setkávám.“

 

20150906_161042

David Loula – kazatel KS ZR. Zabývá se dědictvím české reformace a jejími významnými osobnostmi. Napsal dvě knihy o tomto dědictví – České studny, Studna lásky k pravdě. Věří, že obnova české společnosti přijde skrze návrat k dědictví otců, navázání na historické kořeny národa a obrácení se ke Kristu. David Loula je též prezidentem spolku České studny a je členem Výboru na obranu rodičovských práv a společnosti Moravian. Je zakladatelem Národní modlitební stráže a Davidových stánků. David Loula je ženatý a má šest dětí.

 

dorota

Dorota Herok – dlouhá léta se věnuje tanci a uctívání pohybem, na toto téma často vyučuje a vede semináře na různých místech v Polsku, Česku i jinde v zahraničí. Absolvovala křesťanskou Školu pantomimy, dramatu a tance, kde se učila pod vedením americké autorky a tanečnice Kathleen Ann Thompson. Již více než deset let se také zabývá židovským tancem. Čerpá také z účasti na každoročních seminářích v Izraeli, kde se učí od izraelských tanečníků a choreografů. Vede soubor židovského a izraelského tance Klezmer.

 

luba2 Lubomír Honek – dlouholetý hudebník, zvukař a vedoucí chval. V současné době se věnuje prorockému uctívání, je autorem původních českých chval a zakladatelem portálu novechvaly.eu.