Škola uctívání – old

Škola je určena pro křesťany, kteří se chtějí vzdělávat teoreticky i prakticky v prorockém rozměru uctívání Boha. Prostřednictvím vyučování a praktických seminářů by měli účastníci být zmocněni ke službě chval a uctívání v moci Ducha svatého. Škola nabízí prostor pro umělecké vyjádření úcty k Bohu a zároveň propojení s dalšími lidmi, kteří stojí ve službě chval a uctívání.

Škola uctívání bude od ledna do června 2017 a to v těchto termínech: 6.-7.1., 10.-11.2., 10.-11.3, 31.3.-1.4., 12.-13.5., 2.-3.6.
Bude probíhat v rekreačním zařízení Immanuel v Dlouhém u Hlinska: http://immanuel.cz/

Škola chvály bude probíhat vždy od pátku od 18 hodin do soboty 21 hodin.

Do konce listopadu zveřejníme koncepci Školy uctívání s tématy a vyučujícími.

Vize Školy uctívání je:

 • Charakter – budování služebníků, kteří slouží v oblasti uctívání, povzbuzovat je v růstu do podoby Pána Ježíše Krista
 • Obdarování - zajistit rozvoj v osobním obdarování a v tvořivém rozměru služby uctívání, profesní růst
 • Pomazání – schopnost naslouchat Božímu hlasu a následování Ducha svatého, zmocnění k nadpřirozené službě chval, prorocké proklamace, nová píseň
 • Předávání – schopnost předávat dál to, co se naučí, k budování místní církve i zasažení sekulární společnosti

Škola uctívání je určená všem křesťanům, kteří mají povolání do služby uctívání a buď v této službě již stojí anebo se na ni připravují. Měli by však vědět, že v této oblasti mají povolání od Boha a chtějí své dary i charakter rozvíjet k Boží slávě. Kromě samotných služebníků chvály a uctívání je škola vhodná pro vedoucí v církvi, aby se lépe naučili spolupracovat s Duchem svatým při vedení shromáždění, večerů chval, Davidových stánků či dalších podobných setkání.

Na školu uctívání se můžou přihlásit:

 • Vedoucí chval
 • Vedoucí ve sboru/kazatelé/pastoři
 • Hudebníci
 • Tanečníci
 • Zpěváci
 • Prorocky obdarovaní lidé
 • Jinak umělecky obdarovaní lidé – malíři, kreslíři, básníci a další tvořivci

Ubytování a strava je pro zájemce zajištěna přímo v rekreačním centru Immanuel - doplatek na místě.

Strava:

pátek večeře, sobota plná penze = 320 Kč/osoba/pobyt

Ubytování za 1 noc:

 1. pokoje se společnou sociálkou při obsazenosti pokoje = 280 Kč/osobu
 2. pokoje s vlastní sociálkou při obsazenosti pokoje = 350 Kč/osobu

Platba

Cena za celou školu činí 2.990,- Kč (bez stravy a ubytování).

Školné je možné uhradit platebním převodem nebo v hotovosti při prvním sekání v lednu. Pokud budete potřebovat platbu rozdělit, kontaktujte prosím odpovědného pracovníka na manager@ceskestudny.cz nebo tel. +420 777 050 525, p. Honek.

Vaši platbu prosím uskutečněte bankovním převodem na číslo účtu Českých studní, z. s.:

2300302405 / 2010

variabilní symbol: 201605
informace pro příjemce: Vaše jméno a příjmení

Platby ze zahraničí v EUR
číslo účtu ve tvaru IBAN: CZ 302 010 000 000 290 094 2174
SWIFT CODE: FIOBCZPPXXX
v.s. 201605
informace pro příjemce: Vaše jméno a příjmení

(platby ze Slovenska zasílané na tento EUR účet jsou bankami zpoplatněny transakčními poplatky ve stejné výši jako transakční poplatky v rámci Slovenska)


Témata vyučování:

vyučující – Bogdan Kogut, Marcin Boczek, Dorota Herok, Mirek Hoblík, Timotea Vráblová, Světlana Vránová, David Loula

Prorocká chvála v SZ a NZ
Nová píseň
Davidův stánek
Harfa a číše
Svatyně Ducha svatého
Život je víc než jídlo, tělo víc než oděv
Využívání Božích obdarování k duchovní stabilitě
Falešné uctívání
Prorocká evangelizace
Přímluvy za národy
Superstars či tělo Ježíše Krista?
Spolupráce s církví

Témata seminářů:

Hudební:

lektoři – Mirek Hoblík, Bogdan Kogut, Lubomír Honek, Vít Abraham

Propojení s nebem – postoj uctívače, prorocké slovo, hudba, melodie, tanec, přímluva
Přinášení prorocké inspirace – každý má jiné obdarování, důležitost komunikace a dobrého vedení
Hudba inspiruje tanec, tanec hudbu
Autorita Božího království – dynamika prorockého uctívání, prorocká chvála, přímluva, proklamace
Jak vést tým
Zpěv
Skládání písní
Aranžování písní

 

Obrazový – Práce s obrazem v modlitebním prostoru:

lektoři – Timotea Vráblová, Josefa Potfajová, Barnabáš Kaňka, Šárka Hromádková

Objekty v modlitebním prostoru
Slovo jako poselství a slovo jako součást vizuálního poselství
Předání poselství skrze osobní zkušenost
Práce s pohybem v modlitebním prostoru
Herecké vyjádření a jeho moznosti při přinášení poselství
Výtvarná instalace
Obrázkové mozaiky
Duch Boží – Duch tvořivosti
Bůh – světlo – barvy
Umění a Boží království
Umění v posledním čase

Taneční:

lektoři - Dorota Herok, Marcin Boczek, Helena Kalábová

Tanec a řeč gest v Bibli
Tanec v komůrce, tanec jako ovoce intimního setkání s Bohem
Svatyně Ducha svatého
Duchovní význam gest a tance
Prorocký tanec – tanec v Duchu
Pohyb a tanec v přímluvě a duchovním boji
Tanec jako nástroj evangelizace
Prorocké použití praporů a barev
Tanec ve skupině
Spolupráce mezi hudební a taneční skupinou
Tanec na rovině osobní, v církvi a v národě

Registrace na Školu uctívání:

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

Vyučující:

dorota  Dorota Herok

Dlouhá léta se věnuje tanci a uctívání pohybem, na toto téma často vyučuje a vede semináře na různých místech v Polsku, Česku i jinde v zahraničí. Absolvovala křesťanskou Školu pantomimy, dramatu a tance, kde se učila pod vedením americké autorky a tanečnice Kathleen Ann Thompson. Již více než deset let se také zabývá židovským tancem. Čerpá také z účasti na každoročních seminářích v Izraeli, kde se učí od izraelských tanečníků a choreografů. Vede soubor izraelského tance Klezmer.

05_boczki-1-small   Marcin Boczek

Marcin je Boží muž, jehož Bůh vyrval z osidel smrti, když umíral na drogy a cirhózu jater. Jeho svědectví je velmi mocné a on je rád vypráví, aby se lidé mohli přiblížit k nebeskému Otci. Zároveň se zabývá uctíváním za použití různých uměleckých prostředků, kromě jiného tance s prapory. Jeho tanec uvolňuje velké pomazání a je mocným nástrojem chvály i duchovního boje. Pán Bůh si ho také zvláštně používá, když se modlí za nemocné.
Je ženatý, má dvě děti. Pracuje jako umělecký řezbář.

timotea-small   Timotea Vráblová

Věnuje se autorské tvorbě pro děti a dospělých, píše i tvoří umělecké a umělecko-výchovné setkání a představení. Pracuje v Ústavu slovenské literatury Slovenské akademie věd jako literární historička. Autorsky spolupracuje se Slovenským rozhlasem. Přednáší a působí doma i v zahraničí – zejména v oblasti tvorby pro děti a vytváření zdravé kultury pro děti. Je členkou vedoucího týmu Evropské unie modliteb. Věnuje se tzv. kreativním modlitbám, vytváření kreativního modlitebného prostoru, možnostem prorocky sloužit skrze různé druhy umění (literární, hudební, vizuální, dramatické, taneční).

photo   Bogdan Kogut

Vedoucí chval, učitel, hudebník, autor i vedoucí workshopů pro chválící týmy a mentor hudebních skupin. Dlouholetý spoluorganizátor a moderátor víkendů uctívání ve sboru KBwCh v Kališi (Polsko) a každoročních chval evropských národů v průběhu Svátku Stánků. Zakladatel sboru v Legnici.

vystrizek1   David Loula

Zabývá se dědictvím české reformace a jejími významnými osobnostmi. Napsal dvě knihy o tomto dědictví - České studny, Studna lásky k pravdě. Věří, že obnova české společnosti přijde skrze návrat k dědictví otců, navázání na historické kořeny národa a obrácení se ke Kristu. David Loula je prezidentem spolku České studny, zakladatelem Národní modlitební stráže a Davidových stánků. Je ženatý a má šest dětí.

irek-hoblik   Mirek Hoblík

Již od dětství se věnuji hudbě a od mládí vidím jako hlavní význam hudby oslavu našeho Stvořitele. Působil jsem v několika hudebních seskupeních, se kterými jsme sloužili při pravidelných bohoslužbách či na různých konferencích. S manželkou Hankou jsme vedli a hudebně vzdělávali dětskou kapelu, se kterou jsme vystupovali pravidelně na dětských konferencích pořádaných KMS, ale i jinde. V poslední době se více zaměřuji na prorocký rozměr v uctívání a na evangelizaci propojenou s uctíváním a Boží přítomností.
Vystudoval jsem teologickou fakultu a dlouhodobě jsem byl starším sboru, několik let také pastorem.

sve   Světlana Vránová

V Pána Ježíše uvěřila v roce 1991. V církvi sloužila a slouží v různých službách od praktických (úklid), po pastýřské (vedení skupinek) či službu slova. Jako členka hnutí Orli se mnoho let aktivně podílí na pořádání kurzů darů Ducha svatého. Od roku 2000 stojí v modlitbách za Bělorusko, Ukrajinu, Polsko a Českou republiku, příležitostně v těchto národech organizuje modlitby, spojené s prorockými úkony. Koordinuje modlitby za Bělorusko v ČR.
Je vdaná, s manželem Vladimírem mají dospělého syna. Pracuje jako překladatelka a tlumočnice slovanských jazyků. Je členkou církve Slovo života v Pardubicích.