Škola uctívání 2020 – Pardubice

Škola je určena pro křesťany, kteří se chtějí vzdělávat teoreticky i prakticky v prorockém rozměru uctívání Boha. Více...


Vize Školy uctívání - charakter, obdarování, pomazání, předávání
Více...


Misie

Škola uctívání je určena všem křesťanům, kteří mají povolání do služby uctívání, a buď v této službě již stojí, nebo se na ni připravují. Více...

Délka studia:

Semestr: leden až červen, vždy jeden víkend v měsíci

Jedná se o tyto víkendy: 10. – 11. ledna; 14. – 15. února; 13. – 14. března; 24. – 25. dubna; 22. – 23. května; 19. – 20. června

Rámcový časový harmonogram:

pátek 18.00 večeře, program 19.30-22.00

sobota program 9.00-21.00

Detailní program zde.

V neděli od 9.30 je možné se zúčastnit shromáždění sboru Slovo života Pardubice ve stejném sále, kde bude probíhat Škola.

Komu je škola určená:

Na školu uctívání se můžou přihlásit:

  • Vedoucí chval
  • Vedoucí ve sboru/kazatelé/pastoři/starší
  • Hudebníci
  • Tanečníci
  • Zpěváci
  • Prorocky obdarovaní lidé
  • Jinak umělecky obdarovaní lidé – malíři, kreslíři, básníci a další tvořivci

Profil absolventa:

Byli jsme stvoření jako tvořivé bytosti. Uctívání je zkušenost s mnoha různými rozměry. Je to způsob hlubokého prožívání člověka, tedy stav, ve kterém vnímá různé podněty. Je to ale také aktivita – vyjádření vztahu k Bohu, přenos prorockého vyjádření Božího poselství k lidem formou rozmanitých prostředků. Více...

Cíle školy uctívání: Více...

Lektoři – Bogdan Kogut, Dorota Herok, Mirek Hoblík, Eva Šůrová, Vít Abraham, Dita Novotná, Marta Vostrá, Petra Macáková, Světlana Vránová, David Loula

Témata vyučování: Více...

Témata seminářů: Více...


Školné a platba

Výše školného připsané na účet:

  • Od 6. ledna a na místě v hotovosti 3600 Kč / 138,5 euro

Studenti 200 Kč sleva z aktuálně platné ceny.

Chcete-li podpořit Školu nebo přispět na studium někomu, kdo má omezené finanční možnosti, nabízíme možnost úhrady sponzorského školného ve výši libovolně převyšující částku 3600 Kč (138,4 euro).

Na výši platby nemá vliv datum odeslání přihlášky, ale datum připsání platby na účet.

Platbu prosím uskutečněte bankovním převodem na číslo účtu Českých studní, z. s.:

Číslo účtu: 2401323184/2010
IBAN: CZ6920100000002401323184
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

variabilní symbol: 102020
!!! nutné uvést informace pro příjemce: Vaše jméno a příjmení

Platbu prosím proveďte co nejdříve.
Nezapomeňte uvést variabilní symbol platby a také jméno a příjmení v poznámce! Přihláška bude platná po připsání platby na účet.

Jak se dostat na místo a parkování: Více...


Ubytování: Více...

Stravování: Více...

Profily lektorů:

   Bogdan Kogut: Více...

   David Loula: Více...

   Mirek Hoblík: Více...

   Světlana Vránová: Více...

 

Registrace z kapacitních důvodů ukončena

 

dorota  Dorota Herok: Více...

Dita Novotná: Více...

Marta Vostrá: Více...

Petra Macáková: Více...

 Vítek Abraham: Více...