Škola uctívání 2018 – Pardubice

Škola je určena pro křesťany, kteří se chtějí vzdělávat teoreticky i prakticky v prorockém rozměru uctívání Boha. Absolventi budou prostřednictvím vyučování a praktických seminářů zmocněni ke službě chval a uctívání v moci Ducha svatého. Škola nabízí prostor pro umělecké vyjádření úcty k Bohu a zároveň propojení s dalšími lidmi, kteří stojí ve službě chval a uctívání.

Vize Školy uctívání

Charakter – budovat služebníky, kteří slouží v oblasti uctívání, aby dorůstali do podoby Pána Ježíše Krista

Obdarování - růst v osobním obdarování a v tvořivém rozměru uctívání, profesní růst

Pomazání – rozvíjet schopnost naslouchání Božímu hlasu a následování Ducha svatého; zmocnění k nadpřirozené službě chval, prorocké proklamace, nové písni

Předávání – rozvíjet schopnost předávat dál to, co se naučí, k budování místní církve i zasažení sekulární společnosti

Misie

Škola uctívání je určená všem křesťanům, kteří mají povolání do služby uctívání a buď v této službě již stojí anebo se na ni připravují. Potřebují však vědět, že v této oblasti mají povolání od Boha a chtějí své dary i charakter rozvíjet k Boží slávě. Kromě samotných služebníků chvály a uctívání je škola vhodná pro vedoucí v církvi, aby se lépe naučili spolupracovat s Duchem svatým při vedení shromáždění, večerů chval, Davidových stánků či dalších podobných setkání.

Délka studia:

Semestr: leden až červen, vždy jeden víkend v měsíci

Jedná se o tyto víkendy: 5.-6. ledna; 2.-3. února; 2.-3. březen; 6.-7. dubna; 4.-5. května; 1.-2. června.

Rámcový časový harmonogram:

pátek 18.00 večeře, program 19.30-22.00

sobota program 9.00-21.00

Detailní program zde

V neděli od 9.30 je možné se zúčastnit shromáždění sboru Slovo života Pardubice ve stejném sále, kde bude probíhat Škola.

Komu je škola určená:

Na školu uctívání se můžou přihlásit:

Vedoucí chval

Vedoucí ve sboru/kazatelé/pastoři/starší

Hudebníci

Tanečníci

Zpěváci

Prorocky obdarovaní lidé

Jinak umělecky obdarovaní lidé – malíři, kreslíři, básníci a další tvořivci

Profil absolventa:

Byli jsme stvoření jako tvořivé bytosti. Uctívání je zkušenost s mnoha různými rozměry. Je to způsob hlubokého prožívání člověka, tedy stav, ve kterém vnímá různé podněty. Je to ale také aktivita – vyjádření vztahu k Bohu, přenos prorockého vyjádření Božího poselství k lidem formou rozmanitých prostředků. Naše absolventy vedeme k tomu, aby tuto zkušenost dokázali nejen sami prožívat, ale též ji uměli přinést na shromáždění a dále s ní pracovat a kultivovat ji, aby lidé nalezli v uctívání vlastní identitu Božích dětí a svoji zkušenost dokázali předávat dál. Uctívání je o osobním a důvěrném vztahu s Bohem skrze Ježíše Krista. Učíme je, jak hledat a pracovat s prožíváním Boží přítomnosti a jak ho přenést do přiměřené aktivity a rozvíjet ho ve společenství Božího lidu. K tomu je potřebné rozvíjení disciplín duchovního života (práce se Slovem, modlitby, osobní chvály), ale také studium disciplín, jak vyjádřit Boží poselství k lidem (hudba, zpěv, tanec, kresba, malba, další umělecké disciplíny). Absolvent se naučí základním principům, jak na sobě pracovat (duchovně i odborně), aby se mnohostranně rozvíjel. Naučí se také spolupráci a synergii, kterou může využít při různých typech shromáždění a křesťanských setkání. Naučí se soustředit nejen na sebe a vlastní prožívání, ale na práci Ducha svatého skrze další údy Těla Kristova. Absolvent by měl být připravený k tomu, aby byl vnímavý na jednání Ducha svatého a dokázal zralým způsobem reagovat a stimulovat k vnímání i ostatní. Naučí se, jak vstupovat do veřejného prostoru (například na Davidových stáncích), a přiměřeně v něm působit jako Boží nástroj a rozvíjet Bohem dané dovednosti (prostřednictvím hudby, zpěvu, tance, výtvarného projevu i mluveného slova).

Cíle školy uctívání:

rozvíjení osobního vztahu s Bohem

osvobození a uvolnění absolventů k osobitému vyjadřování vztahu k Bohu

uvedení do prorockého rozměru uctívání

převzetí odpovědnosti za individuální Boží povolání

uvedení do prorocké reality

týmová práce v kapele a celém shromáždění

úcta k jinak obdarovaným a povolaným služebníkům

spolupráce s vedoucími

schopnost pracovat s aktuálním pomazáním na shromáždění

duchovní boj a přímluva za jednotlivce i národy

Vyučující – Bogdan Kogut, Marcin Boczek, Dorota Herok, Mirek Hoblík, Dita Novotná, Světlana Vránová, David Loula
Prorocká chvála v SZ a NZ
Nová píseň
Davidův stánek
Harfa a číše
Svatyně Ducha svatého
Život je víc než jídlo, tělo víc než oděv
Využívání Božích obdarování k duchovní stabilitě
Falešné uctívání
Prorocká evangelizace
Přímluvy za národy
Superstars či tělo Ježíše Krista?
Spolupráce s církví

Témata seminářů
:

Hudební:
lektoři – Mirek Hoblík, Bogdan Kogut, Lubomír Honek, Vít Abraham

Propojení s nebem – postoj uctívače, prorocké slovo, hudba, melodie, tanec, přímluva
Přinášení prorocké inspirace – každý má jiné obdarování, důležitost komunikace a dobrého vedení
Hudba inspiruje tanec, tanec hudbu
Autorita Božího království – dynamika prorockého uctívání, prorocká chvála, přímluva, proklamace
Jak vést tým
Zpěv
Skládání písní
Aranžování písní

Výtvarný:
lektoři – Dita Novotná

Obraz - co má říci
Příběh (svědectví) v obraze či malbě
Boží inspirace a vedení při tvoření (čekání  na Boží inspiraci a vedení při tvorbě) - vedení Duchem Božím
Život s barvou
Radost z tvoření
Duchovní dary a obraz
Spojení hudby, tance a malby
My jako Boží obraz
 

Taneční:
lektoři - Dorota Herok, Marcin Boczek

Tanec a řeč gest v Bibli
Tanec v komůrce, tanec jako ovoce intimního setkání s Bohem
Svatyně Ducha svatého
Duchovní význam gest a tance
Prorocký tanec – tanec v Duchu
Pohyb a tanec v přímluvě a duchovním boji
Tanec jako nástroj evangelizace
Prorocké použití praporů a barev
Tanec ve skupině
Spolupráce mezi hudební a taneční skupinou
Tanec na rovině osobní, v církvi a v národě

Školné a platba

Výše školného připsané na účet do:

  • 4. 1. 2017 činí 3290,- Kč/136 €

Výše školného při platbě na místě činí 3290,- Kč /136 €, nutné však do 20. 12. 2017 zaplatit bankovním převodem nevratnou zálohu 1000,- Kč/40 € a na místě doplatek.

Školné nelze rozdělit.

Vaši platbu prosím uskutečněte bankovním převodem na číslo účtu Českých studní, z. s.:

Číslo účtu: 2401323184/2010
IBAN: CZ6920100000002401323184
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

variabilní symbol: 2018
!!! nutné uvést informace pro příjemce: Vaše jméno a příjmení

Platbu prosím proveďte co nejdříve.
Nezapomeňte uvést variabilní symbol platby a také jméno a příjmení v poznámce! Přihláška bude platná po připsání platby na účet.

Jak se dostat na místo a parkování

Adresa Školy: Salesiánské středisko a Základní škola Noe, Zborovské nám. 2018, 530 02 Pardubice V – Zelené Předměstí.

Vchod do sálu je z boku budovy u světelné křižovatky. Sál je v suterénu.

Autem: pokud pojedete do Pardubic autem, nastudujte si předem na mapě okolí Salesiánského střediska na Zborovském náměstí. Parkování je možné přímo před budovou, ale příjezd k budově je možný jen malými vedlejšími ulicemi.

Pokud nenajdete volné místo přímo u Salesiánského střediska, můžete zaparkovat v okolních ulicích.

V této části města je všude parkování bezplatné.

Vlakem či autobusem: z vlakového i autobusového nádraží se do Salesiánského střediska dostanete autobusem č. 10 (6. zastávka) nebo č. 6 (9. zastávka). Vystoupíte na zastávce U Kapitána a velkou bílou budovy Salesiánského střediska a ZŠ Noe budete mít na dohled. Jízdenky na autobus si kupte na nádraží v trafice nebo v automatu; dají se zakoupit i u řidiče, ale tam jsou výrazně dražší.

Pěšky: vydejte se od nádraží doprava a jděte stále rovně po Palackého třídě až na velkou křižovatku u OD Tesco. Tam zahněte doprava a znovu jděte stále rovně po ul. 17. listopadu (později se změní na J. Palacha), až dojdete na Zborovské náměstí. Jsou to necelé 3 km, půjdete asi 30 min.

Ubytování

Ve vlastních spacácích: pokud chcete ušetřit, je zde možnost přespávání ve třídách ZŠ Noe. Jedná se o společné ubytování (v jedné třídě ženy, ve druhé třídě muži) na vlastních karimatkách a ve spacácích. Cena takového noclehu je 110 Kč.

Hotely: hlavní ubytovací kapacitu máme zamluvenou v hotelu Trim (Semtínská 56, 533 53 Pardubice VII; http://hoteltrim.cz/). Ubytování je ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, vždy dva pokoje spojené společnou sociálkou. Cena 280 Kč za osobu a noc. V hotelu je možné si zakoupit snídani (švédský stůl) za 130 Kč. K dispozici je tam kuchyňka se spotřebiči, pravděpodobně tam ale není nádobí (hrníčky, talíře, příbory – potřebujete vlastní). Ubytovat se můžete v pátek před začátkem programu nebo kdykoliv později, na recepci je stálá služba. Před hotelem je bezplatné parkoviště. Pokud se budete potřebovat dostat do hotelu městskou dopravou, organizátoři vám poradí, jak to udělat.

Ubytování v ubytovně hotelu Campus v areálu pardubické univerzity (Studentská 95, 532 10 Pardubice, https://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza/hotel-ubytovna.html). Zde jsou dvoulůžkové pokoje se společnou sociálkou na chodbě. Snídaně není zajišťována. V areálu je bezplatné parkoviště. Pokud se budete potřebovat dostat do hotelu městskou dopravou, organizátoři vám poradí, jak to udělat. Toto ubytování je možné objednávat teprve po celkovém naplnění zamluvené kapacity v hotelu Trim.

Stravování

Snídaně nebudeme zajišťovat.

Obědy budou v restauraci U Kapitána, 200 metrů od Salesiánského střediska.

Večeře budou zajištěné v sále, kde bude probíhat Škola. Budou jen jednoduché, rychlé. Pokud máte zájem o lepší jídlo, přímo naproti Salesiánskému středisku je penzion U Zeleného stromu a o 200 metrů dále penzion Šenk, kde můžete dostat plnohodnotnou večeři. Večeře v penzionech si musíte zajistit sami.

Během víkendu bude k dispozici základní občerstvení na baru přímo v sále.

Vyučující:

dorota  Dorota Herok

Dlouhá léta se věnuje tanci a uctívání pohybem, na toto téma často vyučuje a vede semináře na různých místech v Polsku, Česku i jinde v zahraničí. Absolvovala křesťanskou Školu pantomimy, dramatu a tance, kde se učila pod vedením americké autorky a tanečnice Kathleen Ann Thompson. Již více než deset let se také zabývá židovským tancem. Čerpá také z účasti na každoročních seminářích v Izraeli, kde se učí od izraelských tanečníků a choreografů. Vede soubor izraelského tance Klezmer.

05_boczki-1-small   Marcin Boczek

Marcin je Boží muž, jehož Bůh vyrval z osidel smrti, když umíral na drogy a cirhózu jater. Jeho svědectví je velmi mocné a on je rád vypráví, aby se lidé mohli přiblížit k nebeskému Otci. Zároveň se zabývá uctíváním za použití různých uměleckých prostředků, kromě jiného tance s prapory. Jeho tanec uvolňuje velké pomazání a je mocným nástrojem chvály i duchovního boje. Pán Bůh si ho také zvláštně používá, když se modlí za nemocné.
Je ženatý, má dvě děti. Pracuje jako umělecký řezbář.

   Dita Novotná

Dita se věnuje práci s dětmi i pro děti. Je malířkou a ilustrátorkou. Její kresby doprovází mimo jiné výukové materiály, například k projektu Husovy stopy, který přibližuje dětem odkaz Jana Husa. Svou kreativitu a tvůrčí schopnosti využívá při vytváření zážitkových pobytů, které učí děti smysluplně trávit čas a vedou je k Bohu.

photo   Bogdan Kogut

Vedoucí chval, učitel, hudebník, autor i vedoucí workshopů pro chválící týmy a mentor hudebních skupin. Dlouholetý spoluorganizátor a moderátor víkendů uctívání ve sboru KBwCh v Kališi (Polsko) a každoročních chval evropských národů v průběhu Svátku Stánků. Zakladatel sboru v Legnici.

vystrizek1   David Loula

Zabývá se dědictvím české reformace a jejími významnými osobnostmi. Napsal dvě knihy o tomto dědictví - České studny, Studna lásky k pravdě. Věří, že obnova české společnosti přijde skrze návrat k dědictví otců, navázání na historické kořeny národa a obrácení se ke Kristu. David Loula je prezidentem spolku České studny, zakladatelem Národní modlitební stráže a Davidových stánků. Je ženatý a má šest dětí.

irek-hoblik   Mirek Hoblík

Již od dětství se věnuji hudbě a od mládí vidím jako hlavní význam hudby oslavu našeho Stvořitele. Působil jsem v několika hudebních seskupeních, se kterými jsme sloužili při pravidelných bohoslužbách či na různých konferencích. S manželkou Hankou jsme vedli a hudebně vzdělávali dětskou kapelu, se kterou jsme vystupovali pravidelně na dětských konferencích pořádaných KMS, ale i jinde. V poslední době se více zaměřuji na prorocký rozměr v uctívání a na evangelizaci propojenou s uctíváním a Boží přítomností.
Vystudoval jsem teologickou fakultu a dlouhodobě jsem byl starším sboru, několik let také pastorem.

sve   Světlana Vránová

V Pána Ježíše uvěřila v roce 1991. V církvi sloužila a slouží v různých službách od praktických (úklid), po pastýřské (vedení skupinek) či službu slova. Jako členka hnutí Orli se mnoho let aktivně podílí na pořádání kurzů darů Ducha svatého. Od roku 2000 stojí v modlitbách za Bělorusko, Ukrajinu, Polsko a Českou republiku, příležitostně v těchto národech organizuje modlitby, spojené s prorockými úkony. Koordinuje modlitby za Bělorusko v ČR.
Je vdaná, s manželem Vladimírem mají dospělého syna. Pracuje jako překladatelka a tlumočnice slovanských jazyků. Je členkou církve Slovo života v Pardubicích.