řečníci a vyučující

Bogdan Kogut – vedoucí chval, vykladač Slova, učitel, hudebník, autor i vedoucí workshopů pro chválící týmy a mentor hudebních skupin. Dlouholetý spoluorganizátor a moderátor víkendů uctívání ve sboru KBwCh v Kališi (Polsko) a každoročních chval evropských národů v průběhu Svátku Stánků. Zakladatel sboru v Leknici.

David Loula – Prezident spolku České studny. Zabývá se dědictvím české reformace a jejími významnými osobnostmi. Na toto téma napsal dvě knihy - České studny, Studna lásky k pravdě. Věří, že obnova české společnosti přijde skrze návrat k dědictví otců, navázání na historické kořeny národa a obrácení se ke Kristu. Je zakladatelem Národní modlitební stráže a hnutí Davidových stánků. David Loula je ženatý a s manželkou Evou má sedm dětí.

 

Mirek Hoblík - Již od dětství se věnuje hudbě a vidí jako hlavní význam hudby oslavu našeho Stvořitele. Působil v několika hudebních seskupeních, se kterými sloužili při pravidelných bohoslužbách či na různých konferencích. S manželkou Hankou vedli a hudebně vzdělávali dětskou kapelu, se kterou vystupovali pravidelně na dětských konferencích pořádaných KMS, ale i jinde. V poslední době se více zaměřuje na prorocký rozměr v uctívání a na evangelizaci propojenou s uctíváním a Boží přítomností. Vystudoval teologickou fakultu a dlouhodobě byl starším sboru, několik let také pastorem.