Konference Studna uctívání 3

Studna uctívání III
Kdy: 
15. - 16. 9. 2017
Kde: Brno, sál Slova života, Nové sady 601/37
Pořádájí: České studny, z. s.
Kontakt: manager@ceskestudny.cz, tel.: + 420 777 050 525
Stránky věnované akci: www.ceskestudny.cz/konference-studna-uctivani-3

Pojďme společně objevovat prorocký rozměr uctívání a přímluvné modlitby.
Konference není určena jen pro hudebníky, ale pro každého kdo chce uctívat Boha.

Hlavní řečník: Bogdan Kogut (PL)
Dále vystoupí: David Loula (CZ), Mirek Hoblík (CZ)

Motto: Přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově uctívají, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. J 4,23

Program:

Pátek   

16:30 - 17:45
Registrace

18:00 - 22.00
Krátký úvod prorockého uctívání – Bogdan Kogut, chvály

Sobota

7:30 - 8:30
Snídaně (Tusto Titanium Brno)

9:00 - 12:00
Vyučování Bogdan Kogut - "Díkůvzdání - ztracený klíč I.", chvály

12:00 - 13:45
Oběd (Tusto Titanium Brno)

14:00 - 15:30
Vyučování Mirek Hoblík - "Životní styl vděčnosti a chvály nás uvádí do reality Božího království na zemi",
Vyučování David Loula - "Prorocká chvála v dějinách českého národa"

15:30 - 16:00
přestávka

16:00 - 18:00
vyučování Bogdan Kogut - "Díkůvzdání - ztracený klíč II.", chvály

18:00 - 19:15
Večeře (Tusto Titanium Brno)

19:30 - 22:00
Chvály + praxe

21:45 - 22:00
Závěr a ukončení konference

 

mapa místo konference

Místo konání konference


 

Bogdan Kogut – vedoucí chval, vykladač Slova, učitel, hudebník, autor i vedoucí workshopů pro chválící týmy a mentor hudebních skupin. Dlouholetý spoluorganizátor a moderátor víkendů uctívání ve sboru KBwCh v Kališi (Polsko) a každoročních chval evropských národů v průběhu Svátku Stánků. Zakladatel sboru v Leknici.

David Loula – Prezident spolku České studny. Zabývá se dědictvím české reformace a jejími významnými osobnostmi. Na toto téma napsal dvě knihy - České studny, Studna lásky k pravdě. Věří, že obnova české společnosti přijde skrze návrat k dědictví otců, navázání na historické kořeny národa a obrácení se ke Kristu. Je zakladatelem Národní modlitební stráže a hnutí Davidových stánků. David Loula je ženatý a s manželkou Evou má sedm dětí.

Mirek Hoblík - Již od dětství se věnuje hudbě a vidí jako hlavní význam hudby oslavu našeho Stvořitele. Působil v několika hudebních seskupeních, se kterými sloužili při pravidelných bohoslužbách či na různých konferencích. S manželkou Hankou vedli a hudebně vzdělávali dětskou kapelu, se kterou vystupovali pravidelně na dětských konferencích pořádaných KMS, ale i jinde. V poslední době se více zaměřuje na prorocký rozměr v uctívání a na evangelizaci propojenou s uctíváním a Boží přítomností. Vystudoval teologickou fakultu a dlouhodobě byl starším sboru, několik let také pastorem.