Kopie Škola uctívání 2023

Škola je určena pro křesťany, kteří se chtějí vzdělávat teoreticky i prakticky v prorockém rozměru uctívání Boha. Více...


Vize Školy uctívání - charakter, obdarování, pomazání, předávání
Více...


Misie

Škola uctívání je určena všem křesťanům, kteří mají povolání do služby uctívání, a buď v této službě již stojí, nebo se na ni připravují. Více...

Letní škola uctívání proběhne kulturním domě v Novém Městě na Moravě v termínu od 15. do 21. července 2023

Kontakt: skola.uctivani@seznam.cz

Začátek 15. 7. v 18.00 večeří, konec 21. 7. v noci.

Komu je škola určená:

Na školu uctívání se můžou přihlásit:

  • Vedoucí chval
  • Vedoucí ve sboru/kazatelé/pastoři/starší
  • Hudebníci
  • Tanečníci
  • Zpěváci
  • Prorocky obdarovaní lidé
  • Jinak umělecky obdarovaní lidé – malíři, kreslíři, básníci a další tvořivci

Profil absolventa:

Byli jsme stvořeni jako tvořivé bytosti. Uctívání je zkušenost s mnoha různými rozměry. Je to způsob hlubokého prožívání člověka, tedy stav, ve kterém vnímá různé podněty. Je to ale také aktivita – vyjádření vztahu k Bohu, přenos prorockého vyjádření Božího poselství k lidem formou rozmanitých prostředků. Více...

Cíle školy uctívání: Více...

Lektoři – Bogdan Kogut, Mirek Hoblík, Eva Šůrová, Vít Abraham, Dita Novotná, Marta Vostrá, Markéta Mušinská, Pavla Markupová, Světlana Vránová, David Loula

Témata vyučování: Více...

Témata seminářů: Více...

Školné a platba: Více...

Účast rodinných příslušníků: Více...

Ubytování a strava: Více...

Storno poplatků za školné, stravu a ubytování: Více...

Dojezd do Nového Města na Moravě:

Kulturní dům: adresa Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě (49.5639081N, 16.0738914E). Parkování zdarma přímo u KD.

Domov mládeže: adresa Bělisko 295, 592 31 Nové Město na Moravě (49.5707017N, 16.0713958E). Parkování je možné zdarma přímo v areálu.

Do Nového Města na Moravě se můžete dostat i vlakem ze Žďáru nad Sázavou nebo z Tišnova, domov mládeže je necelý 1 km od nádraží, kulturní dům asi 1,5 km od nádraží. Z nádraží ke kulturnímu domu jezdí městská doprava (linka č. 2 „modrá“). Spojení je ale velmi řídké.

Profily lektorů:

   Bogdan Kogut: Více...

   David Loula: Více...

   Mirek Hoblík: Více...

   Světlana Vránová: Více...

 

Dita Novotná: Více...

Marta Vostrá: Více...

Markéta Mušinská: Více...

 Vítek Abraham: Více...

Pavla Markupová: Více...

Škola uctívání 2024 se bude, dá-li Pán, konat 13. – 19. července v Novém Městě na Moravě. Registrace bude spuštěna v polovině dubna 2024.